Estetika udržitelné architektury

02/06/22 - 17/07/22
Výstava
Estetika udržitelné architektury

repríza výstavy připravená Galerií jaroslava Fragnera

atrium Fakulty stavební ČVUT v Praze, volně přístupná