Active House Award 2013/ Velux

30/05/13 - 12/06/13
Active House Award 2013/ Velux

Soutěž se zaměřením na trvale udržitelné stavby v aktivním standardu hledá cestu ke stavbám, s nulovou spotřebou energie, které svým uživatelům nabízí zdravé vnitřní prostředí bez negativního dopadu na klima. V Galerii Jaroslava Fragnera budou vystaveny soutěžní projekty studentů z České republiky a ze Slovenska. 

 

V rámci slavnostního vyhlášení výsledků 2. ročníku soutěže Active House Award a zahájení výstavy soutěžních prací, které se uskuteční 29.5.2013 v 18 hodin v GJF, je pro vás připraven další kulturní večer festivalu Open Air Arena Betlémské náměstí: koncert skupiny Budoár staré dámy, Mucha a DJ Malaadana, který se uskuteční ve dvorním traktu Betlémské kaple.

 

O soutěži/

Soutěž Active House Award je určena pro studenty vysokých škol stavebního zaměření v České i Slovenské republice a vyhlašuje se ve dvou kategoriích – novostavby a rekonstrukce. Projekty může přihlásit jednotlivec nebo kolektiv. Cílem soutěže je podpořit práci studentů na projektech udržitelných staveb a umožnit jejím prostřednictvím detailnější seznámení s problematikou návrhu budov v aktivním standardu. Aktivní standard je definován kvalitou vnitřního prostředí, ohleduplností k životnímu prostředí a energetickou efektivitou objektu. Hlavní hodnotu budovy přitom představuje způsob, jakým vzájemná integrace zmíněných aspektů podporuje architektonickou kvalitu, lidské zdraví a příjemné prostředí pro život.

 

Přihlášené soutěžní práce bude posuzovat mezinárodní odborná porota v složení:

 
Nezávislí:
• Mag. Arch. Juri Troy (Juri Troy Architects, Rakousko)
• Ing. Ondřej Hofmeister (Projektil architekti s. r. o., Česká republika)
• Ing. arch. Martin Jančok (P-L-U-R-A-L, Slovensko)
 
Závislí:
• MA Lone Feifer (VELUX AS, Dánsko)
• Ing. arch. Klára Bukolská (zástupce vyhlašovatele, VELUX Česká republika)
 
Expert poroty a zástupce Active House Alliance:
• Gunther Zsolt (3h architecture, Maďarsko)
 
Náhradník a expert poroty:
• doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. (Proděkan FAST VUT Brno)
 
Kontrola správnosti údajů v Radaru aktivního domu
Expert poroty: Ing. Martin Vonka, Ph. D. (ČVUT Praha, fakulta stavební, Česká republika)
 

http://www.velux.cz/architekti-a-projektanti/souteze/active-house-award

 

Výstava se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Fotogalerie