Architekti ve škole/ Architektura ve vzdělávání

19/08/14
Architekti ve škole/ Architektura ve vzdělávání

Jak přispět k rozvoji všeobecného povědomí o souvislostech mezi kvalitou prostředí a kvalitou života? Odpověď nejen na tuto otázku nabízí Memorandum nazvané "Architektura ve vzdělávání", které vzniklo na základě mezioborového setkání uskutečněného v rámci cyklu OTTA (Otevřený think tank architektů pořádaný Českou komorou architektů) 1. dubna 2014 v západočeské metropoli ve spolupráci s organizacemi Plzeň 2015, Architekti ve škole, Nadace Proměny a ARCHIP. Hlavním diskusním tématem bylo systematické zavádění tématu architektury do vzdělávání, které by přispělo k obnově vzájemného vztahu člověka a kulturního prostředí, pochopení širších souvislostí této vazby a rozvoji péči o kvalitu prostředí, tedy i kvalitu života občanů České republiky. Jaké je současné dění a možnosti dalšího vývoje?

Architekti ve škole / www.architektiveskole.cz

Cílem iniciativy je zvyšování povědomí o vzájemném vztahu člověka a krajiny, architektuře a urbanismu na všech úrovních vzdělávacího systému skrze propojení klíčových témat s látkou probíranou v rámci školních osnov. Formou hry, přednášek i tvůrčích procesů přibližujeme dětem i širší veřejnosti jednotlivá témata spojená s architekturou, tvorbou prostoru a a potažmo i s kvalitou života. Architekti ve škole nabízejí na svém portále diskusní a metodickou platformu pro učitele a širokou veřejnost, podporující proměny měst a krajiny skrze vzdělávání dětí.

Prezentace se uskuteční od 
18:30 u environmentálního pavilonu Loop.


Vstup zdarma

 

Pořadatel: EnviroCity – letní festival o veřejném prostoru, pod hlavičkouCOLL COLL
Spolupořadatel: Landscape festival Praha, Galerie Jaroslava Fragnera
Ve spolupráci: Nákladové nádraží Žižkov
Foto: Jan Slavík

Fotogalerie