Architektura ko-inovace

14/04/20 - 27/05/20
Výstava
Galerie Jaroslava Fragnera
Architektura ko-inovace

Radikální technologické a společenské změny mění způsoby naši práce a architektura musí na tuto proměnu pracovního prostředí reagovat. Ateliér Architektura III ze VŠUP prezentuje architektonické intervence s cílem proměnit vídeňskou budovu Ankerbrotfabrik na prostory pro spolupráci, inovaci a kreativitu. Výstava připravil ateliér Architektura III ve spolupráci s Die Brotfabrik.

 

Architektura ko-inovace

13/03/20 – 27/05/20

Vídeňská Ankerbrotfabrik je kulturním středobodem 10. vídeňského okrsku. Původní továrna na výrobu pečiva se během posledního desetiletí transformovala do kulturního centra s řadou významných galerií, s přednáškovými a společenskými  sály, kancelářemi a dílnami a její význam dnes výrazně přesahuje hranice města.

Die Brotfabrik je společnost zaměřená na prostředí start-upů a inovací se sídlem ve významné části Ankerbrotfabrik. Místo pro inovaci, výměnu názorů, spolupráci a akce, místo, kde se akademické prostředí stýká se soukromým, mikroprostředí v komplexu továrny. Existující budova pod památkovou ochranou a inovativní funkční náplň vytváří nový kontext pro architektonická řešení.

Výstava prezentuje tři projekty studentů Ateliéru Architektura III, tři intervence různých rozměrů, účelů a funkcí. Vytváří novou vrstvu v existující budově, která rozšiřuje a transformuje prostorovou nabídku současného stavu.

Výstava je organizována Ateliérem Architektury AIII společně s Die Brotfabrik Wien.

 

Bee Temple / Včelí Chrám

Sophia Tligui, Jakob Johannes Dostert

► video 1

► video 2

► video 3

► video 4

Návrh vytváří místo pro setkávání včel a lidí. Dvojitá, vzájemně se prostupující kupole, nabízí včelám prostor podobný úlu, zároveň ale vytváří skoro až meditační prostor pro člověka ve svém centru. Včely i lidé mají posunuté spektrum viditelného světla. Uvnitř kupole je díky kombinaci dvou barevných vrstev vytvořeno pro člověka atraktivní prostředí, které však včely díky posunutému spektru viditelnosti téměř nevnímají a přítomnost člověka je tedy nijak neruší. Struktura kupole je navržena tak, aby dovolovala včelám plynule vlétávat a vylétávat z úlů. Lidé naproti tomu vstupují skrz spirálovitou stezku kopírující dvoustěnnou geometrii. Prostor v kupoli je prostorem pro meditaci, setkávání, výměnu zkušeností a názorů, chrám pro spolupráci na vrcholu budovy, kde se setkávají nejen lidé mezi sebou, ale i lidé a příroda.

 

 

Datafabric

Tereza Chytilová, Marie Anette Veesaar, Vojtěch Kordovský, Jonathan Tran

► video 1

► video 2

Prostor pro ko-inovace musí být flexibilní, potkává se v něm běžné pracovní prostředí s konferencemi a společenskými událostmi. Základním konceptem návrhu je vytvořit platformu pro komunikaci a vyjádření. Komunikační platformou je aplikace pro mobilní zařízení Die Brotfabrik. V aplikaci si lidé napojení na ko-inovativní prostory mohou vytvářet vlastní profily a zadávat vlastní projekty, dovednosti a  potřeby. Stejně tak si přes aplikaci mohou rezervovat místnosti a spojit se s dalšími uživateli. Aplikace generuje přehledy o tom, kdo kde pracuje a kde se co koná. Je tak jednodušší si zarezervovat pracovní místo nebo nalézt partnera pro práci.

Samotným fyzickým návrhem je potom kinetická stěna – membrána – s neustále se měnícím tvarem. Je propojená s mobilní aplikací a projekce vizualizuje dostupná data. Transformující se stěna vytváří rozdílné typy prostorů podle dat shromážděných aplikací. Jako membrána je použita látka s velkým procentem elastenu. Měnící se konfigurace jsou poháněny motory skrytými uvnitř stěny.

 

 

Sensual Dimensions

Hugo Fekar, Petra Garajová, Eva Kvaššayová, Petra Sochůrková, Adam Varga

► video 1

► video 2

Nedostatek sensuálních podnětů v prostorách, které každodenně obýváme a kde pracujeme, nás nutí nově definovat, jak vytvářet prostory pro stimulaci myšlení, pro kreativitu a komfort, a kde můžeme produktivně trávit čas. S tímto úzce souvisí pocity intimity, ale zároveň i otevřenosti. Místo pro setkávání, zároveň i místo pro intimitu.

Cílem návrhu je vrátit senzualitu do rigidních prostor. Zvolené senzuálně silné objekty jsou nejprve transformovány do digitální podoby 3D skenerem, poté digitálně zpracovány a analyzovány a nakonec fabrikovány. Simulace smyslů je dosaženo skrz textury, barvy, průhlednost nebo viditelnost původních objektů. Základními materiály fabrikace jsou beton a textil. Beton, který slouží jako strukturálně stabilní element, a textil, který vytváří rozdílné senzuální kvality: hustoty, transparence, světelné podmínky nebo povrchy a vizuální bariéry. Cílem je vytvořit prostor, který je třeba objevovat postupně.

 

V prostředí podněcujícím spolupráci se netráví čas pouze prací, ale i přemýšlením nebo setkávání se s ostatními. Navrhovaná struktura nabízí všechny tyto možnosti: otevřené prostory pro setkávání, intimní soukromé prostory pro přemýšlení a koncentraci nebo větší uzavřené prostory pro organizování meetingů. Prostor by neměl být nudný, měl by obsahovat rozdílné světelné kvality a různou senzuální zkušenost.

 

 

 

Kurátoři: Imro Vaško, Shota Tsikoliya, David Kovařík

 

Architektura výstavy: Imro Vaško, Shota Tsikoliya, Veronika Miškovičová

 

Produkce: Donovan Bunn, Fanny Chaiyarach, Tereza Chytilová, Jakob Johannes Dostert, Hugo Fekar, Petra Garajová, Vojtěch Kordovský, Štěpán Krahulec, Eva Kvaššayová, Veronika Miškovičová, Petra Sochůrková, Sophia Tligui, Jonathan Tran, Adam Varga, Marie Anette Veesaar, Anna Östlund

 

 

 

Výstava Architektura ko-inovace zůstává až do odvolání uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

Foto © Jose Castorena

Fotogalerie