Bienále experimentální architektury # 1

26/04/13 - 26/05/13
Výstava a sympozium
Galerie Jaroslava Fragnera
Bienále experimentální architektury # 1

reportáž ČT

reportáž ČRo

recenze Lidové noviny

recenze suckerPUNCHdaily

záznam sympozia na youtube

 

Výstava/  ateliéry Zahy Hadid, Grega Lynna, Haniho Rashida, Hernana Diaze Alonsa, Reinera Zettla, Patrika Schumachera,      Marjana Collettiho, Petera Stece, Miloše Floriána, Imricha Vaška & Martina Gsandtnera

 

 Sympozium/ Greg Lynn, Marjan Colletti, Hernan Diaz Alonso, Peter Stec, Miloš Florián; všech deset vystavujících ateliérů    (vedoucí+studenti); moderuje Reiner Zettl

 

Bienále experimentální architektury v Praze je mezinárodní platforma pro mapování aktuálních tendencí a metod architektonického navrhování, které reaguje na měnící se svět nových filozofií a technologií. Jeho cílem je oživit zájem o architektonické uvažování překračující uzavřené hranice lokálních hodnoticích kritérií. Volume # 1 EAB startuje prezentací vycházejících hvězd z deseti akademických studií z Vídně, Innsbrucku, Bratislavy a Prahy.

 

Praha bývala v minulosti jedním z významných center avantgardy, průsečíkem architektonických hnutí, směrů a tendencí. Během minulého století proběhlo mnoho změn, od pádu monarchie až po národní diverzifikaci a rozrůznění kulturních ostrovů, a stranou nezůstala ani středoevropská architektura. Kulturní propojení Berlína, Prahy a Vídně zesláblo. Vznikla nová Praha vymezující se vůči okolním trendům a nová Vídeň posilující svou globální propojenost. Zatímco rakouská architektura  se stala nejen exportérem nových utopií, ale též transatlantickým importérem nových tendencí, česká postupně rezignovala na internacionální ambice a zmrazila své akademické prostředí. Slovenská tvorba mezi těmito dvěma sousedícími světy osciluje. Iniciativa prvního Bienále experimentální architektury  v Praze si klade za cíl oživení zájmu o architektonické uvažování překračující uzavřené hranice lokálních hodnoticích kritérií.  Představuje ateliéry, jež vznikly v posledních dekádách transformací modernistických škol analogové architektury  na akademické prostředí zaobírající se experimentálními a asociativními metodami digitálního navrhování „computer aided design” za pomoci kombinovaných a nových technologií výroby.

Institut architektury, dieAngewandte, Vídeň

Zaha Hadid, Greg Lynn, Hani Rashid, Hernan Diaz Alonso, Reiner Zettl

Institu experimentální architektury, univerzita, Innsbruck

Patrik Schumacher, Marjan Colletti

Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

Peter Stec

Fakulta architektury ČVUT, Praha

Miloš Florián

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Imrich Vaško & Martin Gsandtner

 

Bienále se koná pod záštitou Karla Schwarzenberga,

1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR

a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

 

pořadatelé/

Galerie Jaroslava Fragnera a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

kurátoři/

Imrich Vaško a Martin Gsandtner

partneři výstavy/

Penta Investments, Prestigio, Studio Q, DSV, Artmap

za podpory/

Velvyslanectví Spojených států amerických, Rakouské kulturní fórum, Institut of Architecture Vienna

grafika/

Štěpán Malovec

Fotogalerie