BIENÁLE EXPERIMENTÁLNÍ ARCHITEKTURY #2

03/09/15 - 18/10/15
Výstava, sympozium, workshopy, site specific instalace
Galerie Jaroslava Fragnera
BIENÁLE EXPERIMENTÁLNÍ ARCHITEKTURY #2

trailer

reportáž ČT

reportáž Archiweb

recenze Material Times

recenze Arch20.com

recenze AAD

kompletní záznam sympozia

 

Výstava a mezinárodní sympozium věnované experimentální architektuře a současným technologiím v navrhování, první a jediná platforma nejaktuálnějších trendů, výzkumu a setkání celosvětově uznávaných odborníků v České republice. První ročník (2013) představil akademické ateliéry špičkových tvůrců experimentální a parametrické architektury – Zahy Hadid, Patrika Schumachera, Haniho Rashida, Grega Lynna, Hernana Diaze Alonsa a Marjana Colletiho, uznávaného teoretika experimentu Reinera Zettla a našich architektů a pedagogů, kteří se tématu intenzivně věnují – Miloše Floriána, Imro Vaška, Martina Gsandtnera a Petera Stece. Druhý ročník bude mapovat mladší ročníky aktuálních nejúspěšnějších architektů a studií realizujících své projektu po celém světě. 

 

Sympozium EAB #2 se uskuteční v úterý 15. 9. 2015 na Nákladovém nádraží Žižkov.
 
vstupné / 200,- CZK / studenti 100,- CZK
 

Adam Vukmanov / Atelier Vukmanov

Alessio Erioli, Andrea Graziano, Tommaso Casucci, Alessandro Zomparelli, Bruno Demasi, Michele Semeghini & Mirco Bianchini, Mirko Daneluzzo, Stefano Paradiso / Co-de-iT

Anastasios Tellios / Design studio ‘Spatial Investigations’ School of Architecture, AUTH, agenda 2010-2015

Claudia Pasquero, Marco Polleto / EcoLogicStudio

Isaie Bloch / Eragatory

Michael Pawlyn, Yaniv Peer / Exploration Architecture

Francis Bitonti / Francis Bitonti Studio

Fabio Gramazio, Matthias Kohler / Gramazio Kohler Architects

Achim Menges / ICD Universität Stuttgart

Robert Stuart Smith, Roland Snooks / Kokkugia

Marc Fornes / MARC FORNES & THEVERYMANY

Mark Foster Gage / MFGA

Stephen Spyropoulos, Theodore Spyropoulos / Minimaforms

Neri Oxman, Markus Kayser, Jared Laucks, Carlos David Gonzalez Uribe, Jorge Duro-Royo / MIT Media Lab

Veronica Zalcberg, Eric Goldemberg / MONAD Studio

Marcelo Spina, Georgina Huljich / P-A-T-T-E-R-N-S

Jose Sanchez / plethora-project

Gilles Retsin / Retsin

Jindřich Ráftl, Jan Tůma / R/FRM

Kristina Schinegger, Stefan Rutzinger / soma architecture

Matias del Campo, Sandra Manninger / SPAN

Tom Wiscombe / Tom Wiscombe Architecture
 
 
EAB představuje v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze současnou digitální kulturu v architektuře i urbanismu, tj. tvorbu mezi generací iniciátorů a generací nové doby. Je spektrem tekutých digitálních obrazů a animací, které prezentují aktuální technologie, materialitu, ekologii a zrealizované vize. Seznamuje s novou politikou, sociologií, psychologií a vnímáním změn v budoucnosti. Součástí bienále je kromě výstavy také sympozium poskytující prostor pro prezentaci a diskuzi domácích i světových profesionálů, inovátorů a expertů z Evropy, Ameriky, Asie a Austrálie.
 
V architektuře a urbanismu hrály vždy velkou roli nové digitální technologie a příroda jako inspirace a zdroj pro architekty a urbanisty. Počítačové technologie umožňovaly architektům a urbanistům (Otto Frei, Peter Eisenman, Frank Gehry, Greg Lynn) analyzovat a simulovat komplexnost přírody, její procesy a aplikovat je do nosných systémů budov, povrchů a urbánních struktur. Počítačově automatizované modely předpověděly budoucí urbánní usedlosti, strukturu chování, simulace a formy.
 
Digitální technologie ovlivňují rovněž materiály a ekologii. Automobilový, lodní a letecký průmysl se stal inspirací a zdrojem pro výzkum inteligentních materiálů aplikovaných do architektury a urbanismu, které umožňují překročit formální a statické řešení architektury. Na tuto problematiku navazuje otázka ekologie. Tu nepředstavují zelené fasády, nýbrž technologie a inteligentní materiály. Materiály, u nichž jsou vlastnosti a struktura obrazem přírody – a nové ekologie, která umí dýchat, regulovat životní prostředí, rodit se, odumírat a esteticky se přizpůsobit navržené formě.
 
Tyto současné technologické postupy, materiály, ekologie a strategie navrhování nejsou virtuální, ale reálné a aktuální. Experimentální Bienále Architektury nabízí prostřednictvím výstavy a mezinárodní konference odpovědi na evoluci a budoucnost v architektuře a urbanismu. Přináší informace a zprostředkovává setkání s významnými osobnostmi z oboru z celého světa, jejichž výzkum a téměř u všech i pedagogická činnost je většině naší veřejnosti a studentům nedostupná.
 
 
V rámci zahájení výstavy vystoupí hudební projekty Kittchen a DJ Elad.
 
Pořadatelé: Galerie Jaroslava Fragnera & Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Fotogalerie