BIENÁLE EXPERIMENTÁLNÍ ARCHITEKTURY # 3

06/09/17 - 27/10/17
Výstava, sympozium, workshopy, site specific instalace
Galerie Jaroslava Fragnera
BIENÁLE EXPERIMENTÁLNÍ ARCHITEKTURY # 3

youtube trailer

Česká televize - reportáž ze zahájení

Česká televize - sympozium, P. Schumacher, J. Klaška

interview s Wolfem D. Prixem

interview s Patrikem Schumacherem

interview s Jakubem Klaškou

interview s Filippem Gilardim

ČRo Vltava interview s Jakubem Klaškou, Martinem Gsandtnerem

archdaily

reflexe EAB sympozia na EARCH.CZ

Lidové noviny

Hospodářské noviny

DesignMag výstava

DesignMag sympozium

architect magazine

BMIAA

world architecture

a as architecture

forum24

 

PROGRAM SYMPOZIA KE STAŽENÍ

 

 

Bienále experimentální architektury je jedinou platformou v našem prostředí zaměřenou na prezentaci aktuálních tendencí, které ilustrují posuny a proměny vnímání architektonického prostoru. Součástí každého ročníku bienále je výstava a mezinárodní sympozium, na nichž představujeme přední světově uznáváné architekty a projektanty, stejně jako instituce zaměřené na výzkum v architektuře. Přinášíme do Prahy návrhy a myšlenky, které otevírají a podporují debatu o nových architektonických a designových přístupech v českém prostředí.

 

Třetí ročník bienále prezentuje jedinečnou architekturu britského ateliéru Zaha Hadid Architects. Pět desítek nerealizovaných (angl. unbuilt) návrhu, jež vznikly pro různé klienty z celého sveta, je zároveň reprezentativní přehlídkou architektonických typologií a představuje pestré spektrum brilantních, pečlivě a promyšleně navržených projektů. Ateliér Zaha Hadid Architects je znám nejen svými návrhy a realizacemi, ale rovněž formou prezentace. Využívá současných a alternativních přístupu s nejvyšší možnou kvalitou prezentace pro klienty, odbornou obec i širší veřejnost. Návštěvníci výstavy Unbuilt se mohou seznámit s projekty formou 3D tištených modelů nebo se do nich „ponořit“ prostřednictvím virtuální reality.


 

PROGRAM EAB #3

 

> AKADEMICKÉ PLATFORMY VÝPOČETNÍHO NAVRHOVÁNÍ

> GALERIE UM

> 6. 9. – 7. 10. 2017 | 10:00–17:00

Jako první bude zahájena výstava Akademické platformy výpočetního navrhování (Galerie UM na Uměleckoprůmyslové škole v Praze), na níž se představí UMPRUM Praha a řada prestižních zahraničních škol CITA Copenhagen, ICD/ITKE Stuttgart, UCL Bartlett London, IAAC Barcelona, ETH Zurich, Institute for Advanced Architecture of Catalonia, TU Wien nebo MOLAB ČVUT Praha. Akademické platformy jsou nejen místem předávaní potřebných pro profesi znalostí a know-how, ale i jedinečným prostředím pro výzkum a inovaci. Nové technologie navrhování a výroby vyžaduji větší roli pro experiment, testování, prototypizaci a vývoj. V rámci západoevropských (mimo jiné) vzdělávacích instituci vznikají platformy zaměřené na výzkum možnosti výpočetního navrhování a nových technologií ve spolupráci s příbuznými obory, pro které je charakteristická úzká spolupráce s jinými vědeckými disciplínami a technologickým výzkumem. Výstava prezentuje potenciál výzkumu v oboru výpočetního architektonického navrhování na akademických platformách prostřednictvím modelů, prototypů a videoprojekci. V tomto kontextu jsou prezentované i práce vybraných středoevropských akademických platforem zaměřených na výpočetní navrhování v architektuře (ateliér AIII UMPRUM, MOLAB).

 

> MEETUP PRAHA

> UMPRUM

> 6. 9. | 10:00–17:00

Zahájení výstavy 6. 9. v 18 hodin bude předcházet konference Meetup Praha s hosty ze zastoupených škol: Phil Ayres, Giulio Brugnaro, Jan Petrš, Jindřich Ráftl, Shota Tsikoliya, Imro Vaško, David Kovařík, Tomáš Tholt, Mateusz Zwierzycki, Erik Martinez, Martin Alvarez, Christopher Müller a Stefana Parascho.

 

> ZAHA HADID ARCHITECTS: UNBUILT 

> GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA

> 8. 9. – 27. 10. 2017 | út–ne 11:00–19:00

Galerii Jaroslava Fragnera bude následně ve čtvrtek 7. září zahájena v rámci Betlémské kulturní noci výstava Zaha Hadid Architects: Unbuilt. Výstavu a její architektonický koncept připravilo pro bienále přímo studio ZHA a přináší v ní sérii konceptů z hlediska typologie (výškové domy, megaatria, stadiony, skořepiny atd.), které studio neustále rozvíjí. Prezentuje tedy nejen vlastní návrhy, ale rovněž ilustraci postupů a proces navrhování slavného britského studia. Ambiciózní vize, neustálé zdokonalování, snaha o inovace, hledání nejlepších technologií a funkčních parametrů jsou hlavními důvody úspěchu ateliéru, který v současnosti zaměstnává přes 400 expertů a realizuje stavby po celém světě. Kromě vizualizací se návštěvníci seznámí s tvorbou Zaha Hadid Architects rovněž v podobě 3D tištěných modelů, představení projektů prostřednictvím virtuální reality a filmových dokumentů. Nezávisle na hlavním výstavním prostoru bude v GJF rovněž vystaven projekt Masaryk Station Investment, který ateliér ZHA navrhla pro Prahu (administrativní centrum s obchody a bydlením, zahrnující také rekonstrukci a modernizaci Masarykova nádraží).

 

 

> EAB SYMPOZIUM

> KINO SVĚTOZOR

> 26. 10. 2017 | 8:00–19:30

Nedílnou součástí EAB je vždy mezinárodní sympozium experimentální architektury. V letošním ročníku opět vystoupí velmi silná sestava expertů z USA a Evropy: principál Zaha Hadid Architects Patrik Schumacher, jeho kolegové Jakub Klaška a Shajay Bhooshan (spoluzakladatel CODE, ateliér ZHA věnující se výzkumu počítačového navrhování), Ben van Berkel (spoluzakladatel ateliéru UNStudio, NL), Filippo Gilardi (MX3D, NL), Preston Scott Cohen (Harvard University, NY, USA), David Ruy (SCI-Arc, LA, USA), Moritz Dörstelmann (ICD/ITKE Universität Stuttgart, DE), Michael Hansmeyer (DE), Wolf D. Prix (spoluzakladatel Coop Himmelb(l)au, AT) a Kristina Schinegger(spoluzakladatelka SOMA, AT).

 

Vstupenky je možné zakoupit online v předprodeji nebo na pokladně kina Světozor.

 

08:00 – 08:45   Opening venue
08:45 – 09:00   Opening speech

09:00 – 10:00   Patrik Schumacher
10:00 – 10:30   Shajay Bhooshan
10:30 – 11:00   Jakub Klaška
11:00 – 12:00   Michael Hansmeyer

12:00 – 13:00   Lunch break

13:00 – 14:00   Ben van Berkel
14:00 – 15:00   David Ruy
15:00 – 16:00   Preston Scott Cohen
16:00 – 16:30   Filippo Gilardi

16:30 – 17:00   Coffee break

17:00 – 18:00   Wolf D. Prix
18:00 – 18:30   Kristina Schinegger
18:30 – 19:00   Moritz Dörstelmann

19:00 – 19:30   Closing venue

 


> EXPERIMENTÁLNÍ SITE-SPECIFIC PAVILON

> MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ

> 18. – 30. 10. 2017

Původně plánovaný experimentální site specific pavilon ateliéru SOMA a studentů fakulty architektury univerzity v Innsbruku bohužel několik dní před transportem utrpěl vážný technický defekt, kvůli kterému nebylo možné pavilon umístit na Malostranské náměstí. Oprava by byla časově příliš náročná, a tak byla zvolena alternativa ve formě dřevěného parametrického pavilonu, jenž byl navržen Martin Gsandtner a realizován naším týmem Ondřej PokojAdam VukmanovAndrej Otepka a Andrej Tusan v rekordním čase!

Pavilon navržený konkrétně pro Malostranské náměstí se zároveň tři večery promění v letní minikino, pro které režisérka a kurátorka Národního filmového archivu Johana Švarcová připravila tři bloky krátkých studentských filmů z katedry kamery FAMU. Jedná se o tematickou projekci věnovanou architektuře a prostoru složenou ze cvičení 1. ročníku s názvem Seznámení. V tomto cvičení mají studenti katedry kamery již několik let stejný úkol – natočit krátké video na piazzetě Národního divadla a vizuálně konfrontovat moderní architekturu s architekturou historickou do jednoho konzistentního filmového tvaru.

> Oficiální opening s promítáním proběhne 19. 10. od 19:00 !!!

(termíny projekcí: 18. a 24. 10. vždy večer od 19 hodin)

 

> WORKSHOPY

> GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA

V návaznosti na minulý ročník budou se i tento rok konat workshopy

GROTTO 4.0 – Jindřich Ráftl, Jan Tůma 

(Studio R/FRM, 14.–15. 9.)

 

 

HACKING PAPER – Martin Gsandtner, Ondřej Pokoj 

(EAB, 6.–8. 10.)

META MATTER – Jakub Klaška, Igor Pantić

(ZHA, 23.–25. 10.).  

 

Náplní workshopů bude zažít a osvojit si strategii digitálního navrhování, testování materiálu a ověření výzkumu na realizaci prostorového konceptu. Zároveň se účastníci budou moci konfrontovat přímo s profesionály a stát se součástí výstavy EAB. Workshop je zacílen především na studenty architektury, designu, módy a umění, ale je rovněž otevřen pro širší odbornou veřejnost.

Více o přihlášení na workshopy na www.eabiennial.cz, kde naleznete kontakty na jednotlivé vedoucí workshopů.

 


 

BIENÁLE EXPERIMENTÁLNÍ ARCHITEKTURY je první platforma v ČR mapující a seznamující s touto architekturou, založena spolkem Architectura v roce 2013. Zprostředkovává setkání s mezinárodně uznávanými experty a ateliéry. Sestává se z výstavy a symposia. Součástí EAB bude opět studentský workshop, nově také site-specific pavilon na Malostranském náměstí s tematickou projekcí (ve spolupráci s NFA a FAMU) a česko-anglická publikace shrnující dosavadní 3 ročníky.

 

Experimentální architektura je alternativou k většinové stavební produkci, využívá současných nástrojů parametrického navrhování, robotických systémů a syntetické biologie. Je přímo napojena na vývoj technologií a materiálů. Návrhy experimentální architektury se vyznačují svou mnohotvarostí, plasticitou a přírodní tektonikou. V českém prostředí se experimentální architektuře dlouhodobě věnují pedagogové Miloš Florián na FA ČVUT v Praze, Imrich Vaško na VŠUP v Praze (ateliér AIII od roku 2011) a Martin Gsandtner (VŠUP, Archip, FA ČVUT).

 

 

www.eabiennial.cz

www.gjf.cz

www.zaha-hadid.com

www.zaha-hadid-design.com

 


 

Bienále experimentální architektury #3 se koná pod záštitou České komise pro UNESCO

Pořadatel: Galerie Jaroslava Fragnera

Za podpory: Ministerstvo kultury ČR, Státní fonf kultury ČR, Městská část Praha 1, Nadace české architektury

Partneři EAB: Hlavní město Praha, Penta Investments, Velvyslanectví USA v ČR, Rakouské kulturní fórum, Baumit, Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví Nizozemského království, Fedrigoni, CIIRC ČVUT

Ve spolupráci: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Národní filmový archiv, Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze, University of Innsbruck

Partneři Zaha Hadid Architects: Unbuilt: Zaha Hadid Architects, Zaha Hadid Design, Samsung, HMAT.sk, 3Dwiser, VA–render.com

Partneři GJF: HALLA, AED, Archicad, Schüco

Mediální partneři EAB: Artmap, Material Times

Mediální partneři GJF: archiweb.cz, Earch, Era 21, A2, Radio 1, Designmag, DesignCabinet.cz

Fotogalerie