Bow-Wow: House Behaviorology

11/02/11 - 04/04/11
Bow-Wow: House Behaviorology

V průběhu února až do začátku dubna 2011 bude mít česká veřejnost možnost navštívit v Galerii Jaroslava Fragnera výstavu House Behaviorology japonského Ateliéru Bow-Wow, připravenou pro benátské architektonické bienále 2010 (během posledních osmi let vystavoval tento ateliér v Benátkách již třikrát!). Vzhledem k velkému ohlasu výstava neputuje zpět do Tokia, ale v příštích měsících bude ještě představena v Praze či Kodani.

Kromě samostatné výstavy na bienále v Benátkách vytvořil jeden ze zakladatelů a vedoucích architektů Ateliéru Bow-Wow Yoshiharu Tsukamoto spolu s Ryue Nishizawou (ateliér SANAA) rovněž expozici do samostatného japonského pavilonu pod názvem Tokyo Metabolizing - architekti využili padesátiletého výročí hnutí metabolismu k vytvoření instalace dokazující, že Japonsko má potenciál být ideologickým lídrem současné městské architektury. Film doprovázející tuto instalaci mohou návštěvníci Galerie Jaroslava Fragnera shlédnout spolu s dalším krátkým snímkem o Ateliéru Bow-Wow.

 

K výstavě bude připraven bohatý doprovodný program (přednášky a filmová představení) včetně přednášky architekty Momoyo Kaijimy!

 

„Zájem atelieru Bow-Wow se soustřeďuje na chování mikro/makro klimat v našem životním prostředí, lidí a budov. Naše expozice znázorňuje tuto behaviorologickou krajinu prostřednictvím modelů v měřítku 1:20 našich projektů z Tokia, Karuizawy, Kalifornie a Amsterdamu.“ 
ÚRYVEK Z ESEJE V MONOGRAFII ATELIER BOW-WOW: BEHAVIOROLOGY, 2010
„THE ORIGINS OF THE ATELIER BOW-WOW´S GAZE“
TERUNOBU FUJIMORI (1946) – ARCHITEKT A HISTORIK ARCHITEKTURY
 

„Složitost interiérů navrhovaných architekty Yoshiharu Tsukamoto a Momoyo Kaijima lze odůvodnit tím, že nevytvářejí základní prostory. Místo toho navrhují prostory pouze se zprostředkujícím zařízením a doplňkovými prostory. Dalo by se dokonce tvrdit, že používají podesty k naplnění základních funkcí jimi navrhovaných budov!
 

Jak jsem již poznamenal výše, Tsukamoto a Kaijima navrhují interiéry jako vykalkulovanou reakci na okolní podmínky. Jejich interiéry jsou založené na kompozicích zprostředkujících zařízení, nikoliv na uspořádání základních prostor. Stručně řečeno, jejich práce není architektura prostorů, ale architektura vztahů. Chyba je, že uspořádání může uvrhnout vztahy do zmatku a způsobit ztrátu architektonické celistvosti budovy. Jak tedy organizují tato malá zprostředkující zařízení a pomocné prostory? Tsukamoto nechává nahlédnout do toho, jak ateliér Bow-Wow k takovému návrhu přistupuje, ve svém komentáři k projektu Gae House:

 

Činnosti a opakované chování, které lidé věnují řízení obyčejných, denních úkolů produkují „normu“ a formují místa a lidi, kteří si tuto normu berou za svou. Příjemný pocit napětí, se kterým se člověk setkává v tradičním japonské sushi restauraci je výsledkem toho, že se člověk sám stává součástí jedné takové normy. 
 

Stručně řečeno, Atelier Bow-Wow ve svých budovách organizuje vztahy tak, že řídí opakování přesných každodenních činností lidské bytosti v prostorách k tomu určených. Totéž platí o vnitřních prostorech v tradiční japonské sushi restauraci
 

Živé organismy jsou během svého vývoje znovu a znovu vystavovány zmatkům a kolapsům životního prostředí. Každopádně jedinci, kteří přežijí, jsou ti, kteří dělají vše, co dokáží, z toho důvodu, aby zručně využili nástroje, jenž mají k dispozici. V Japonsku - prostředí, které je domovem nejchaotičtějších budov a měst na světě - využivají Yoshiharu Tsukamoto a Momoyo Kaijima právě tento princip k tomu, aby tvořili architekturu.“
 

behaviorologie – nauka o chování Behaviorologie je samostatná přírodovědní disciplina, která se zabývá studiem chování. Behaviorologové studují funkční vztahy mezi chováním a nezávislými proměnnými v prostředí, které chování determinuje. Behaviorologická data vyplývají z behaviorálních schopností druhu, osobní historie jednajícího organismu a z aktuálního fyzického a sociálního prostředí, ve kterém se chování odehrává. Behaviorologové odhalují přírodní zákony, kterými se chování řídí. Pak vyvíjejí užitečné behaviorálně inženýrské techniky, které je možné aplikovat na záležitosti související s chováním ve všech sférách života včetně výchovy dětí, vzdělání, zaměstnání, zábavy, státní správy, práva, marketingu, medicíny, osobnostního rozvoje i architektury. 
 

Atelier Bow-Wow je tokijská firma založená Yoshiharu Tsukamoto a Momoyo Kaijima v roce 1992. Zájem tohoto páru architektů se soustředí na různá odvětví od architektonického návrhu až po urbanistický výzkum a tvorbu uměleckých děl pro veřejný prostor. Atelier navrhnul a postavil kolem 20 domů, veřejných muzeí a komerčních budov, především v Tokiu. V posledních letech rozšířil svoji činnost i do zahraničí včetně Francie, Dánska a USA. Knihy 'Pet Architecture Guidebook' a 'Made In Tokio' publikované v roce 2001 patřily mezi mnoho dalších urbanistických výzkumných studií, které vedly k vytvoření experimentálního projektu „mikro-veřejného prostoru“ a nového konceptu veřejného prostoru. Tento projekt byl vystavován po celém světě při takových příležitostech jako jsou bienále v Sao Paulu, Benátkách, Istanbulu a Liverpoolu. 
 

Mimo svoji architektonickou praxi je Yoshiharu Tsukamoto také mimořádný profesor na Tokio Institute of Technology a externě přednáší na Harvard GSD a UCLA. Momoyo Kaijima je mimořádná profesorka na University of Tsukuba, a externě přednáší na Harvard GSD a E.T.H.Zurich.
 

Další informace: http://www.bow-wow.jp

Fotogalerie