Český architektonický kubismus, Manila

07/04/16 - 30/04/16

Repríza výstavy. Kubismus je jedním ze vzrušujících nových výtvarných stylů XX. století. Zrodil se Picassovou zásluhou ve Francii, ale brzy se rozšířil do dalších zemí, včetně Čech a Moravy. Vedle výtvarných oborů se však uplatnil i v architektuře a designu, především zásluhou Pavla Janáka (1882-1956), který položil teoretické základy tzv. architektonického kubismu. Ten a několik dalších osobností v letech 1911-14 a pak i krátce po skončení první světové války projektoval v tomto kuriózním stylu různé stavby, ale také interiéry, nábytek a uměleckoprůmyslové předměty. Hlavní proud architektury – doznívající historismus a secese a racionální moderna a poválce nastupující styl art déco, byl kubistickými experimenty dotčen jen minimálně.

Architektonický kubismus – navzdory přání jeho protagonistů – neprorazil ani doma, ani v zahraničí. Jedním z hlavních problémů byl fakt, že navzdory teoriím se kubistům podařilo  - až na výjimky – vytvořit pouze kubistický obal stavby, zatímco interiér byl řešen konvenčně. Kubismus byl kritizován z obou stran názorového spektra - jak představiteli racionální moderní architektury, tak i konzervativci. Nakonec se stal jen krátkou a slepou odbočkou, na kterou se rychle zapomnělo. V jistém smyslu však na něj navázali němečtí expresionisté ve 20. letech.

 

Znovuobjeven byl poměrně nedávno – až v 60. letech minulého století. Objevily se první odborné texty, které se fenoménem architektonického kubismu zabývaly, později i knihy a výstavy. Dnes je tento styl velmi populární a několik zbylých kubistických staveb jezdí do České republiky obdivovat mnoho milovníků umění a architektury z celého světa. Stále však zůstávají bílá místa, o čemž svědčí fakt, že jedno z klíčových děl bylo objeveno teprve před čtyřmi lety. Tato knížka-průvodce se pokusí připomenout stavby a také nejvýznamnější osobnosti krátké, ale velmi zajímavé etapy moderní architektury. Zaměří se především na nejdůležitější období - od prvních projektů až do konce světové války, tedy 1911-14. Připomene však také alespoň několik příkladů tzv. druhého období kubismu po skončení světové války (1919-27).

 

výstavu zahájili velvyslanec ČR J. E. Jaroslav Olša a ministr kultury Felipe M. de Leon

Fotogalerie