Ensō City - futuristická vize megaměsta

12/08/14
Ensō City - futuristická vize megaměsta

Vlna modernistického hnutí v architektuře usilovala ve 20. století o přestavbu měst pro věk strojů. Jednalo se o období velkých urbanistických záměrů. Le Corbusier, jako jeden z ideových vůdců hnutí, předložil vlastní urbanistickou koncepci soudobého města, které se zaměřovalo na řešení fungování čtyř oblastí: bydlení, práce, rekreace a dopravy. Navrhovaná řešení však opojímela fakt, že město je komplexní celek a městská struktura se definuje přirozeným růstem. 

Oleg Maslovskiy ve svém studentském projektu odprezentuje urbanistickou vizi Ensō City, jejíž záměrem je aplikace alternativní představy o navrhovaní měst, která kromě jiného využívá poznatků ze současných výzkumů na poli robotiky. Výsledkem pokusu je futuristický návrh hmotového modelu proměnlivé struktury města aplikovaný v měřítku šanghajské aglomerace, který je koncipován jako samoregulující se robotická struktura. 

Oleg Maslovskiy je původem z Kazachstánu a nyní dokončuje své magisterské studium na Fakultě architektury ČVUT v ateliéru FLOW pod vedením Miloše Floriána. Jako asistent architekta pracoval v architektonické kanceláři Basepoint a nyní působí jako programátor parametrických modelů a knihoven pro Revit a Archicad ve společnosti BIMsoft.

Na prezentaci naváže komentovaná prohlídka instalací Landscape festivalu Praha s kurátorem Danem Mertou.

Prezentace se uskuteční u environmentálního pavilonu Loop. 

Vstup zdarma

Organizátor: EnviroCity – letní festival o veřejném prostoru pod hlavičkou COLL COLL

Spoluorganizátor: Landscape festival Praha, Galerie Jaroslava Fragnera,Nákladové nádraží Žižkov

Fotogalerie