Estetika prostoru & Prostor estetiky II.

24/01/18 - 23/05/18
Cyklus přednášek
Galerie Jaroslava Fragnera
Estetika prostoru & Prostor estetiky II.

Druhý ročník cyklu přednášek v Galerii Jaroslava Fragnera naváže na téma interakce člověka s jeho prostředím. V každé době nacházíme normativní představy o tom, jaké mají být objekty, na které stojí za to se dívat, protože mají hodnotu přidanou nad rámec své užitečnosti či dokonce praktickou funkci zcela pozbývají. Proč tomu tak je a jakou povahu má takováto hodnota se pokouší vysvětlit estetika. Zkoumá tenze a prolínání struktury společenského vývoje i vývoje umění. Popisuje, jakým způsobem specifické architektonické objekty vnímáme, proč si vybíráme jen některé a proč je tento výběr historicky proměnlivý. Hledisko estetiky při zkoumání prostředí a architektury může napomoci i v chápání postavení člověka v dnešní společnosti.

 

24. 1. 2018, 19:00 / 

Helena Jarošová (FF UK): Estetické vnímání interiéru FB

Pojetí soukromého obytného interiéru jako vnitřní krajiny, zón, scén a míst prostorových zátiší. Dovětek o příležitostných výzdobách.

 

28. 2. 2018, 19:00 / 

Vlastimil Zuska (FF UK): Život tvarů v architektuře

Vývoj v architektuře neurčují pouze vnější okolnosti, jako jsou společenské změny, historické události či aktuální poptávka. Existuje i imanentní, vnitřní vývoj, vlastní „život tvarů“. V návaznosti na dílo francouzského teoretika a historika umění Henriho Focillona Život tvarů (Vie des formes), se přednáška zaměří na odlišení procesuálního a událostního charakteru architektury. Focillonovo pozoruhodné dílo zůstává aktuální a nosné i pro dnešní uvažování o umění, architekturu nevyjímaje, ač vzniklo v roce 1934. Spojení života jako principu proměnlivosti a pohybu s pojmem tvaru či formy jako označení čehosi stabilního naznačuje Focillonovo dynamické pojetí dějin umění – obzvláště zajímavé právě pro architekturu, která je ze všech uměleckých druhů nejvíce svázána s hmotou či materiálem.

 

 

25. 4. 2018, 19:00 /

Jan Staněk (FF JU): Romantismus a ruiny

 

23. 5. 2018, 19:00 /

Martina Sedláková (FA ČVUT): Architektura a architektonika prostoru

Fotogalerie