GREEN ARCHITECTURE.CZ

30/10/08 - 14/12/08
Výstava
Galerie Jaroslava Fragnera (přízemí + patro), Lapidárium Betlémské kaple, Zumtobel Light Center
GREEN ARCHITECTURE.CZ

Projekt zahrnuje čtyři samostatné výstavy: 

  • ZELENÁ ARCHITEKTURA.CZ / GREEN ARCHITECTURE.CZ
  • MITCHELL JOACHIM / ARCHITECTURAL + URBAN + ECOLOGICAL DESIGN
  • SLUNEČNÍ ARCHITEKTURA V RAKOUSKU / SOLAR ARCHITECTURE IN AUSTRIA
  • ZUMTOBEL GROUP AWARD

Přednášky a debata:

  • Mitchell Joachim
  • Stefan Behnisch
  • G. W. Treberspurg
  • Petr Kratochvíl a hosté Petr Suske, Josef Pleskot, Vladimír Czumalo, Kamil Mrva, Mojmír Hudec

Koncept projektu – Dan Merta, Klára Pučerová
Vizuální styl projektu – Tomáš Novotný, Daniel Šefčík (MUSTR V ŠUPLIKU)

 

 


Kurátor výstavy Petr Kratochvíl vybral pět desítek českých staveb, pro jejichž autory i klienty bylo vedle primárního hlediska šetrného přístupu k přírodě důležité také kvalitní architektonické řešení. Název výstavy tak neodkazuje ke konkrétním cestám úsporného a ekologického stavění, ale je metaforou dobrého bydlení v souladu s přírodou. Návštěvníci se mohou přesvědčit, že „zelený“ dům nemusí být nutně nudnou stavbou plnou izolace, obalenou solárními panely. Prezentované realizace se vyznačují snahou o symbiózu s krajinou a hledáním využitelných paralel s přírodními tvary a strukturami.

„Hledisko udržitelného rozvoje se ve světové architektuře stále výrazněji prosazuje jako důležité kritérium a vodítko architektonických návrhů. Konání mezinárodní konference v Praze „Udržitelná výstavba budov ve střední Evropě“ ukazuje, že se toto povědomí začíná stále více prosazovat také u nás, což dokládá i vítězství takto koncipovaných staveb v posledních ročnících české Grand Prix architektů (Centrum ekologické výchovy Sluňákov mladého ateliéru Projektil, nová radlická Centrála ČSOB studia Josefa Pleskota AP ateliér). Zdá se však, že se v našich poměrech zatím větší pozornost věnuje technickým aspektům ekologicky šetrného stavění (materiály, způsoby vytápění, chlazení, apod.), méně příkladů však najdeme, kdy je toto ekologicko-technické hledisko v rovnováze s kvalitou celkového architektonického řešení, nebo dokonce je inspirací originální architektury.“

Petr Kratochvíl


Výstavu doprovází dvousetstránkový barevný katalog, který uvádí eseje autora výstavy Petra Kratochvíla, Václava Cílka a Jana Tywoniaka. Grafická úprava je dílem Jana Šerých.

Výstavu Zelená architekura.CZ doplní moderovaná debata 19.11. v 19:00 hodin v Betlémské kapli, hosty Petra Kratochvíla bude Vladimír Czumalo, Josef Pleskot, Kamil Mrva a Mojmír Hudec.

U příležitosti setkání rovněž proběhne křest knihy Petra Suskeho Ekologická architektura ve stínu moderny-podstata, principy, mýty.


MITCHELL JOACHIM / ARCHITECTURAL + URBAN + ECOLOGICAL DESIGN
30.10. – 14.12.2008

Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské nám. 5A, Praha 1
www.gjf.cz


Joachimova výstava má na rozdíl od ostatních výstav projektu utopický charakter, nejde o prezentaci realizací. Jde o vizi života v budoucnosti ve (velko)městě, ovládaném dokonalou technikou a ještě dokonalejší přírodou, která je chytře propojena s potřebami civilizace. Navíc je jeho prezentace nápadů a teorií vizuálně neuvěřitelně přitažlivou podívanou.

Newyorský architekt Mitchell Joachim (1972) se tématu ekologie věnuje více jak deset let, studium ukončil v roce 2006 obhájením disertační práce na téma Ecotransology (integrovaný design urbanistické proměnlivosti) na Massachusetts Institute of Technology. Je partnerem organizace Terreform 1 a vede studio Archinode. Jako architekt má za sebou praxe v kancelářích Gehry Partners, Michael Sorkin Studio nebo Pei Cobb Freed & Partners. Z akademického prostředí neodešel, v současné době působí jako asistent na Kolumbijské univerzitě. Za své projekty v oblasti architektury a ekologie získal několik ocenění.

Brooklynská nezisková organizace Terreform ONE (Otevřená Ekologická Síť) se zabývá filantropickým designem, integruje ekologické zásady do městského prostředí. Organizace představuje ekologii v designu nejen jako filozofii pohledu na udržitelný rozvoj a sociální spravedlnost, ale také jako cílený vědecký výzkum. Cílem je zjistit důsledky naroubování projektu na přirozený chod světa. Řešení může být mnoho - od hromadného plánování zeleně přes urbanistickou soběstačnost, komunitní rozvoj aktivit, klimatické budovy, výkonné materiálové technologie i chytře řešená vozidla v centru města. Tyto designové iterace hledají aktivní ekologii - jak ve formě progresivního symbolu, tak již vyvinutého artefaktu.

www.archinode.com

 

SLUNEČNÍ ARCHITEKTURA V RAKOUSKU/ SOLAR ARCHITECTURE IN AUSTRIA
30.10.-13.11.2008

Lapidárium Betlémské kaple
Betlémské nám.4, Praha 1


Výstava představí nízkoenergetické a pasivní domy architektů Georga W. Reinberga a Martina Treberspurga.

Rakousko bylo už v 80. a 90. letech jednou z vůdčích zemí v realizaci solárních projektů. Dnes tato země vykazuje v Evropě nejvyšší hustotu pasivních domů. Výstava představuje nejdůležitější projekty těchto dvou architektů a ukazuje způsoby praktického použití ekologických konceptů.

Architekti G. W. Reinberg (1950) a M. Treberspurg (1953) pracovali zpočátku společně (kancelář Arge Architekten Reinberg, Treberspurg und Raith), od 90.let vedou samostatná studia (Architekturbüro Reinberg a Treberspurg & Partner Architekten und Ziviltechniker). Oba přednášejí na univerzitách a za své stavby získali řadu ocenění. Martin Treberspurg je mezinárodně uznávaným odborníkem na ekologické stavby, za které dostal v roce 1999 světovou cenu za architekturu na kongresu UIA v Pekingu. Georg W. Reinberg je znám i v ČR za svůj návrh školicího střediska ekologické poradny Veronica v Hostěníně (2006).


Martin Treberspurg – Udržitelná výstavba pomocí solární architektury a technologií pasivních domů
10.11.2008, 18:00 hod.

Rakouské kulturní fórum, přednáškový sál
Jungmannovo nám. 18, Praha 1

Profesor Martin Treberspurg vystudoval architekturu a stavební inženýrství TU Wien, od roku 1982 tam působil jako asistent, roku 2001 se habilitoval. Vyučoval obor Solární stavitelství, přednáší na Univerzitě pro zemědělství ve Vídni (BOKU) na Institutu pro výstavbu orientovanou na využití zdrojů.

Od roku 1985 působí jako samostatný architekt, v současnosti vede ateliér Treberspurg & Partner Architekten Ziviltechniker Ges.m.b.H. Zaměřuje se na plánování a provedení staveb, které jsou svými vysokými požadavky na nízkou spotřebu a pasivním využitím sluneční energie přínosem k ochraně životního prostředí.

přednáška se pořádá ve spolupráci s RKF

www.treberspurg.at
www.reinberg.net

 


ZUMTOBEL GROUP AWARD for Sustainability and Humanity in the Built Environment
30.10. – 14.12.2008

ZUMTOBEL LIGHT CENTER PRAHA
Jankovcova 2, Praha 7
www.zumtobel.cz


Výstava je prezentací nejúspěšnějších projektů z prvního ročníku mezinárodní bienální ceny pro autory vůči přírodě ohleduplných realizací i projektů. Společnost Zumtobel ji pořádá ve spolupráci s K. Feireiss a H. J. Commerellem, řediteli berlínské galerie architektury Aedes.

Finančně dotované ocenění se udílí ve dvou kategoriích – „Built Environment“ se týká životního prostředí, kdy jsou vybírány zajímavé architektonické, inženýrské nebo urbanistické projekty odpovídajícím požadavkům trvale udržitelného modelu života. Druhá kategorie „Research and Initiative“ se vztahuje na oblast výzkumu a iniciativ, ať už jednotlivců, nezávislých skupin, nestátních organizací nebo univerzit.

Vítězi se stali v prvně zmiňované kategorii architekti studia MORPHOSIS z Kalifornie za Federal Building v San Franciscu a v druhé stuttgartský ateliér SCHLAICH BERGMANN SOLAR za projekt kilometr vysoké elektrárny do Austrálie využívající potenciál větru i slunce.

Na výstavě, kterou doprovází o další snímky rozšířený katalog, jsou kromě vítězů čtveřice nejlepších projektů z obou kategorií. Finalisty vybrala porota složená z odborníků, mezi nimiž byl také Enrique Norten, vedoucí studia TEN Arquitectos, jedna z největších osobností současné architektury současnosti Kazuyo Sejima, ředitel plánování a udržitelného rozvoje ve společnosti Arup Peter Head, profesor Bartlett School Colin Fournier nebo filozof Peter Sloterdijk. Porotě předsedal další z hostů doprovodného přednáškového cyklu, architekt Stefan Behnisch.

 


Stefan Behnisch – Tendence a nové koncepce v naší architektonické tvorbě
5.11. 2008, 19:00 hodin

Betlémská kaple
Betlémské nám. 4, Praha 1


Stefan Behnisch (1957) je slavný syn slavného otce, architekta Günthera Behnische (1922), autora např. olympijského areálu v Mnichově (1968-72). Stefan Behnisch studoval kromě architektury také filozofii a ekonomii. V roce 1989 se osamostatnil a dodnes vede mezinárodní ateliér Behnisch Architekten.

Mezi jeho nedávné „zelené“ realizace patří Institut For Forestry and Nature Research (1998, Nizozemí), Muzeum fantasie (2001, Německo), Norddeutsche Landesbank am Friedrichswall (2002, Německo), Genzyme Center (2004, USA) nebo Oceaneum (2008, Německo).

Jeho stavby jsou vždy navrženy opravdu velkoryse a jsou velmi působivé, plné zajímavých detailů, nikoliv však v neprospěch celku. Stefan Behnisch se dlouhodobě věnuje propagaci navrhování staveb v souladu s udržitelným rozvojem a jeho tvorba dokazuje, že nejde o ústupky, ale o skvěle řešenou architekturu skýtající příjemné prostředí.
S. Behnisch je celosvětově uznávaným odborníkem na toto téma. Je rovněž členem prestižního Royal Institute of British Architects.

přednáška se pořádá ve spolupráci s Goethe Institutem

www.zumtobel-group-award.com
www.behnisch.com

Fotogalerie