HVĚZDNÉ NEBE NAD KYSELKOU

18/12/12 - 27/01/13
HVĚZDNÉ NEBE NAD KYSELKOU

Výstava věnovaná kauze Lázně Kyselka. Historie, současný stav a výhledy do budoucna z pohledu Národního památkového ústavu, Muzea Karlovy Vary a sdružení Opravte Kyselku. 

 

//gjf.cz/publikace/hvezdne-nebe-nad-kyselkou-slavni-architekti-a-stavitele-v-laznich-kyselka/

Od naprosté destrukce k nadějné renesanci. Budoucnost bývalých Lázní Kyselka opisuje v posledních měsících nefalšovaný dramatický oblouk. Ne náhodou je osud tohoto historicky cenného areálu nad řekou Ohře diskutovaným, médii i širokou veřejností bedlivě sledovaným tématem. V záplavě invektiv a emocí, které si mezi sebou vyměňují znesvářené strany majitelů a sdružení usilujících o záchranu tohoto výjimečného komplexu, však poněkud zapadla skutečná (kunst)historická hodnota Lázní Kyselka. To se snaží napravit aktuální výstava v Galerii Jaroslava Fragnera (v prostoru A-Lab), kterou inicioval Národní památkový ústav ve spolupráci se skupinou intergalaktik.me a která představí především fakta o Kyselce a aktuální řešení situace.

 

Kromě regionálních institucí (Národní památkový ústav a Muzeum Karlovy Vary) vstoupila do probíhající diskuze také asociace Zachraňte lázně Kyselka! a iniciativa Opravte Kyselku! V současnosti veřejnost sleduje kroky obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka, v jejíž správní radě zasedají rovněž Alessandro Pasquale (výkonný ředitel Karlovarských minerálních vod, a.s.), Rudi Mattoni (pravnuk zakladatele lázní Heinricha Mattoniho) a Vladimír Lažanský (majitel novogotického zámku Chyše, který zrekonstruoval). Na zahájení výstavy bude pokřtěna publikace, kterou připravili Lubomír Zeman a Stanislav Burachovič.

 

Smyslem výstavy věnované bývalým lázním Kyselka je představení jejich architektonické a urbanistické hodnoty širší i odborné veřejnosti a ozřejmění současné situace, jež v mnoha ohledech dává Kyselce naději na novou budoucnost. Jaká by tato budoucnost měla být, je však stále otázkou.

 

Instalace v Galerii Jaroslava Fragnera navazuje na výstavu Hvězdné nebe nad Kyselkou, kterou uspořádal Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Lokti v Muzeu Karlových Varů (květen-červen 2012). Poté byla představena ve Vřídelní kolonádě v Karlových Varech (červen-srpen 2012). Prezentace se věnuje stavbám a historii lázní, panely doplní i projekce. Výstavu obohacují také artefakty posbírané přímo v areálu lázní. V rámci doprovodné videoprojekce bude představen i současný stav objektů a další možný vývoj, který by měl vést k obnově souboru jako soudobého celku respektujícího kulturně-historický i regionální kontext.

 

Název výstavy odkazuje k hvězdnosti architektů stojících za stavbami lázní. Mezi autory lázeňských budov vznikajících v průběhu 19. století a především v období největšího rozkvětu v letech 1880-1900 byli například Leopold Bauer (autor vil v Brně či Krnově, sanatoria v Jeseníkách, kostela sv. Hedviky v Opavě atd.), ateliér Fellner & Helmer (tito architekti stáli za řadou divadelních budov v rakousko-uherské monarchii včetně Karlových Varů, kde byla také dle jejich návrhu postavena původní Vřídelní kolonáda, Koncertní pavilon, Císařské lázně atd.) nebo Bernhard Grueber (architekt zámků Orlík či Blatná). Lázně Kyselka se díky své kvalitní architektuře staly inspirací pro menší lázně v nedalekém okolí (lázně u Klášterecké kyselky v Klášterci nad Ohří nebo v Korunní Kyselce).

 

Vysoké hodnocení architektonické kvality lázní vyplývá ze srovnávací analýzy NPÚ (v rámci výzkumného projektu Lázně a lázeňství v ČR v kontextu světového vývoje lázeňství v letech 2006-2009, vypracovaného kolektivem autorů vedeným Lubomírem Zemanem). Města západočeského lázeňského trojúhelníku obstála ve srovnávání světoznámých lázeňských měst střední a západní Evropy více než dobře. Romantickou architekturu Kyselky lze srovnat například se zástavbou slavných lázní v Gasteinu, Baden-Badenu nebo Bad Ischlu.

 

K jedinečnosti lázní přispěla i skutečnost, že Heinrich Mattoni pořádal pravidelné studijní cesty po světově proslulých lázních napříč Evropou a s sebou bral i své spolupracovníky a architekty. Vyšší hodnotu než hodnoty jednotlivých staveb pak má celé urbanistické řešení areálu. Lázně Kyselka jsou fenoménem, který má cenu právě ve své celistvosti.

 

Cílem výstavy je potřeba zdůraznit nutnost nalezení nového přístupu k obnově bývalých lázní i dalších podobně hodnotných památkových souborů. Tento přístup by měl být založen na mezioborové diskuzi, která dokáže propojit přání jednotlivých účastníků se skutečnými potřebami místa. 

Fotogalerie