Jan Bočan

14/12/12 - 27/01/13
Jan Bočan

Výstava připravená o.s. Člověk a Prostor představí tvorbu jednoho z nejvýraznějších českých architektů posledních 50 let. Tato retrospektiva, kterou připravil jeho spolupracovník a kamarád, architekt Zdeněk Rothbauer, umožní širší pohled na jeho velmi výrazný architektonický rukopis i na jeho pedagogickou činnost. Jan Bočan pracoval s architektem Janem Šrámkem v architektonickém ateliéru Beta v rámci Sdružení projektových ateliérů. Založení  jednotlivých ateliérů bylo tehdy pokusem o vytvoření kvalitních týmů a narušení hegemonie státních projektových ústavů. K nejbližším spolupracovníkům Jana Bočana patřili vedle zmíněného Jana Šrámka i Alena Šrámková, Zdeněk Rothbauer a Oldřich Novotný, kteří jsou také často spoluautory Bočanových prací. V devadesátých letech založil Jan Bočan vlastní architektonický ateliér Bočan & Partners.

K výstavě bude vydána výpravná česko-anglická publikace připravená o.s. Člověk a Prostor.

//gjf.cz/publikace/jan-bocan/

 

Profesní dráha Jana Bočana vystoupala do výšin již na samém počátku, kdy vznikla jeho nejznámější realizace budovy Československého velvyslanectví v Londýně (1965-1970), která byla o rok později oceněna prestižní britskou architektonickou cenou RIBA. V budově velvyslanectví se objevil i důležitý prvek Bočanových staveb - důraz na kvalitní umělecké provedení interiéru. Dalšími státními zakázkami bylo Československé velvyslanectví ve Stockholmu a zastupitelský úřad v Tbilisi, kde do poslední chvíle působil jako pedagog na tamější univerzitě. Výstavu rovněž doprovází ukázky autorského nábytku z budov těchto velvyslanectví.

 

Nejvýraznější pražskou realizací Jana Bočana je budova Hlavního nádraží s nezaměnitelným interiérem, velkým urbanistickým zásahem bylo sídliště Velká Ohrada v pátém pražském okruhu, významně se také vepsal do podoby interiéru brutalistního hotelu Intercontinental. Bočan rovněž navrhl mnoho rodinných vil, ale také neuskutečněných projektů: Národní knihovna v Praze, Mezinárodní zahradní výstava v Praze-Troji či mrakodrap v Tbilisi.

 

Jan Bočan se narodil 17. října 1937 v Českém Brodě. Po studiích architektury na pražském ČVUT začal pracovat ve Sdružení projektových ateliérů, kde spoluzaložil ateliér Beta, poté pracoval v Projektovém ústavu výstavby hlavního města Prahy. V roce 1999 založil projekční kancelář Bočan and partners. Již v 70. letech obdržel britskou cenou RIBA za ikonickou stavbu Československého velvyslanectví v Londýně. Důležitou součástí života Jana Bočana byla jeho pedagogická činnost na FA ČVUT v Praze od roku 1990, kde vedl desítky diplomantů. V roce 2003 byl jmenován docentem, o tři roky později profesorem. V roce 2009 dostal cenu Grand Prix Obce architektů za celoživotní dílo. Zemřel 7. prosince 2010.

 

foto č.27 - č.47 © Rostislav Zapletal 2012 www.rostislavzapletal.cz

 

//gjf.cz/archiv/komentovana-prohlidka-vystavy-jan-bocan-sobota/

 

Fotogalerie