Jozef Jankovič: Architektúry

25/04/13 - 29/05/13
Jozef Jankovič: Architektúry

V priebehu 70. rokov vzniká cyklus virtuálnych architektúr, ktorý otvára autorovi možnosť charakteristickým spôsobom reagovať na aktuálnu osobnú aj spoločenskú situáciu. V tomto čase má autor obmedzené možnosti voľnej tvorby. Autor bol vylúčený zo ZSVU a jeho tvorbu nie je možné vystavovať ani kriticky reflektovať. Sochárska tvorba musí ustúpiť do úzadia vzhľadom na svoju materiálnu náročnosť, ale autor nachádza aj iné spôsoby vyjadrenia.

 
Architektonické projekty sú veľkorysými návrhmi rôznych stavieb, ktoré svojou funkciou prezentovanou už v názve objektu ironizujú budovateľský pátos. Viaceré projekty sú podrobnejšie popísané a odhaľujú sarkastickým spôsobom absurditu konkrétneho návrhu. Budovy majú antropomorfnú „jankovičovskú“ podobu, skrytá figuratívnosť kontrastuje s ich odľudštenosťou, masovosťou, technicistickým prevedením. Irónia návrhov zostáva aktuálna dodnes, mnohé z nich nastavujú zrkadlo aj dnešným developerským projektom.