Krajina železné opony

15/06/12 - 26/08/12
Krajina železné opony

Česko-rakouská hranice je místem společných dějin a vztahů Rakušanů, Moravanů, Čechů, Židů, které byly ve druhé polovině dvacátého století přerušeny. Likvidací Židů, odsunem Němců a rozdělením regionu na čtyřicet let "železnou oponou" bylo zpřetrháno mnohasetleté vzájemné kulturní prostoupení českého a rakouského prostředí. Současně se významně změnila různorodost prostředí, která si udržovala svébytný kulturní chrakter, tvořila své vlatní kulturní hodnoty a svým nezaměnitelným způsobem ovlivňovala svět okolo sebe. Změna společnosti a krajiny během období "železné opony" byla velká, její důsledky jsou patrné i dnes, více než dvacet let po otevření hranic.

Projekt vznikl v zimním semestru 2011/2012 na Fakultě umění a architektury technické univerzity v Liberci jako semestrální projekt Ateliéru Tomáše Pilaře a Zdeny Zedníčkové. Projekt byl zahájen dvoudenním workshopem v Mikulově. První den se uskutečnila debata se starostou Mikulova Rostislavem Koštialem, která nám rozšířila portfolio témat, přednáška novináře a spisovatele Luďka Navary a prezentace analýz studentů. V poledne jsme neodolali úžasnému babímu létu a porušili přesně naplánovaný program workshopu výšlapem na Svatý kopeček. Druhý den nás krajinou provázel místní rodák a pamětník novodobé historie hranice Milan Vojta.


Zadání projektu jsme zúžili na prostor česko - rakouské hranice od Mikulova po Břeclav a určili několik základních témat, která obnovují a zpřístupňují pohraniční krajinu, využívají opuštěné vojenské a zemědělské objekty nebo jsou dokumentací historie železné opony a cesty za svobodou.

Studentům jsme nechali možnost hledat v rámci zadání vlastní témata, někteří se na místo vraceli i v dalších týdnech, prováděli další analýzy, prozkoumávali krajinu a ujasňovali si zadání. Pro mě byla řada témat, jež studenti nalezli, překvapením (např. bilingvální mateřská školka či horizontální rozhledna - expozice krajiny) a současně potvrzením obrovského potenciálu stále rozdělené společnosti a krajiny.


Výsledkem projektu je 14 témat, která jsou nejenom připomínkou bohaté multikulturní minulosti přihraniční krajiny, ale i vizí současné generace o společném životě v krajině bez hranic.

Tomáš Pilař

Fotogalerie