LANDSCAPE FESTIVAL PRAHA 2015

08/06/15 - 30/10/15
LANDSCAPE FESTIVAL PRAHA 2015

Úspěšný projekt letního festivalu věnovanému veřejnému prostoru, architektuře a landartu pokračuje i toto léto. Výstavy, instalace a doprovodný program se budou konat od 8. června do 27. září opět na Nákladovém nádraží Žižkov a Galerii Jaroslava Fragnera, která LFP pořádá. Nově se zapojila i Městská část Prahy 6. Nad festivalem převzali záštitu ministr kultury ČR Daniel Herman a náměstek primátorky hl. města Prahy Matěj Stropnický.

https://www.youtube.com/watch?v=aqSORbrhFdk

Třetí ročník mezioborového festivalu se pokusí prezentovat veřejný prostor a krajinu pomocí médií fotografie, designu a současného výtvarného umění. Česká veřejnost má velký zájem o kvalitu veřejného prostoru, který je významným činitelem při rozvoji společnosti. Důkazem je návštěvnost minulého ročníku festivalu v roce 2014, která dosáhla téměř 30 000 návštěvníků během tří měsíců. Velmi důležitým faktorem byla účast jak profesionálních architektů a umělců, tak zapojení mnoha dobrovolníků, neziskových organizací a studentů, kteří se podíleli na mnohovrstevnaté skladbě programu. V letošním roce se festival bude konat ve třech lokalitách – Praha 1, Praha 3 a Praha 6

Velmi důležitým momentem je kooperace a spolurealizace ze strany více subjektů z různých oborů – jak uměleckých, tak společenských. Cílem tohoto interdisciplinárního dialogu by mělo být především setkávání a debata o tom, jakým způsobem v současné době kreativně uchopit přetváření veřejného prostoru v ČR a jak umožnit jeho širší uplatnění v rámci urbanistické tvorby měst a vesnic.

Významnými partnery projektu jsou přední vzdělávací instituce – Fakulta architektury ČVUT, Mendelova univerzita v Brně a Česká zemědělská univerzita v Praze.

Landscape festival Praha 2015 podporuje Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, Státní fond kultury ČR, Mč Praha 6, Mč Praha 3, Nadace české architektury a společnost Halla.
 

Sauna a gril  Všem návštěvníkům je k dispozici sauna, realizovaná studiem H3T architekti v rámci workshopu Vagon Galerie a gril na vagonu Eatscape.

 

VÝSTAVY NA NNŽ

 

Swiss Touch – Putovní výstava představující práci švýcarských krajinářských architektů od počátku dvacátého století až po současnost.

 

Současná umělecká díla ve vztahu ke krajině – Výstava o současných uměleckých dílech v krajině, připravená sochařkou, geologem a historičkou umění.

 

Prezentace mezinárodních krajinářských a zahradních festivalů Velké mezinárodní krajinářské přehlídky se již od svých počátků staly důležitou laboratoří odborníků v rámci vývoje postindustriální krajiny Evropy (např. Festival Jardins Lausanne, BUGA/ Bundesgartenschau  nebo Biennial of Landscape Architecture).

 

Industriální topografie a umění ve veřejném prostoru v Městské části Praha 3 – Výstava, workshop a debaty na téma revitalizace industriálních lokalit a možnosti využití současného výtvarného umění v rámci revitalizace veřejného prostoru na Praze 3.

 

A3 Digital Landscape – Výstava představující tektonické projekty studentů pražské Umprum / Ateliéru A3, testující krajiny povrchů a struktur urbánních typologií, rastrů a sítí.

 

Nahraj! – Výstava představující drobné experimentální realizace vybraných českých ateliérů, kterou připravilo studio Archwerk.

 

Krajinářské a výtvarné intervence – Site specific instalace. Významným prvkem festivalu v roce 2014 se staly land-artové instalace na železničních vozech, které výrazně oživili postindustriální stav této lokality. I v letošním ročníku budou vyzvání přední čeští umělci a studenti, aby reagovali na genia loci NNŽ. 

 

Shared Cities – Podoba města úzce souvisí s demokracií – to je teze Evropské ceny pro veřejný prostor za rok 2014, která od roku 2000 mapuje a prezentuje procesy transformace a zlepšení veřejných prostranství v Evropě.

 

Cena Petra Parléře  Přehlídka ceny věnující se veřejnému prostoru a podporující spolupráci obyvatel a architektů již od roku 2003. 

 

Na pomezí samoty – Projekt Na pomezí samoty zkoumá aktuální otázky proměn krajiny a problematiku provázanosti postindustriální společnosti a přírody. Tato témata jsou reflektována a rozpracovávána prostřednictvím uměleckého průzkumu kulturní geografie a morfologie tří specifických oblastí střední a severní Evropy. Součástí projektu jsou mimo jiné dílny, odehrávající se v České republice, v Norsku i na Islandu, výstava a mezioborové symposium v Praze v únoru 2016.

 

Industriální topografie | Architektura konverzí 

 

Daveloping smart cities současné městské strategie

 

AJZBON/ Pražské vlaky

 

VAGON Galerie — vagongalerie.cz

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM NA NNŽ/ 14. - 23. září
 
Cyklus přednášek a debat s účastí předních odborníků ze zahraničí a ČR.
Více zde.
 
OTEVÍRACÍ DOBA:
 
od 10. 7. do 26. 8. 2015 v Galerii Jaroslava Fragnera
út—ne 11.00—19.00
 
od 10. 7. do 27. 9. 2015 na Nákladovém nádraží Žižkov
denně 12.00—20.00
 
 
 
 
 
 
JIŽ PROBĚHLÉ AKCE:
 

VÝSTAVY V GJF

 

Shared Cities – Podoba města úzce souvisí s demokracií – to je teze Evropské ceny pro veřejný prostor za rok 2014, která od roku 2000 mapuje a prezentuje procesy transformace a zlepšení veřejných prostranství v Evropě.

 

Cena Petra Parléře – Přehlídka ceny věnující se veřejnému prostoru a podporující spolupráci obyvatel a architektů již od roku 2003. 
 
 
 
První projekt bude představen nedaleko Vítězného náměstí na Praze 6. Ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 a aarhuským kulturním festivalem se Pražanům v termínu 8.–26. června představí putovní instalace Join/The Sofa Experience, vytvořená pro dánský Aarhus Festival.
 
Sofa Experience, 62,1 metrů dlouhé městské sofa, byl ústředním bodem festivalového projektu v roce 2014 dánského města Aarhus. V průběhu roku 2015 cestuje sofa po celém světě a sbírá příběhy lidí, s nimiž se setkává, aby se na konci srpna vrátilo na festival do Aarhusu.
 
V průběhu roku 2015 cestuje sofa po celém světě a sbírá příběhy lidí, s nimiž se setkává, aby se na konci srpna vrátilo na festival do Aarhusu.
 
Sofa vyrobila podle návrhu krajinářských architektů ze studia Schönherr městská firma Flexys jako interpretaci městského mobiliáře skládající se z klínů – dílců, které mohou být kombinovány nesčetnými způsoby. Vytváří nábytkový solitér, plastiku nebo krajinný prvek – anebo vše najednou.
 
Sofa Experience je v souladu se záměrem festivalu – touhou ukázat světu, v čem je Aarhus dobrý. Je to velmi účinný způsob, jak zvýraznit skvělou festivalovou myšlenku: že je důležité, aby se lidé setkávali a nové tóny zazněly.“                                                     

 Jens Folmer Jepsen, ředitel aarhusského festivalu

Design dává stejnou svobodu jako kostky Lego, a tak můžeme vytvořit nejrůznější úžasné věci. Existuje mnoho možností sestav a sofa může být neustále přetvářeno v něco jiného.


Torben Schönherr, senior partner studia Schönherr


Světlo zabudované do opěradla pohovky činí tento městský mobiliář vstřícným, zve k posezení i ve večerních a nočních hodinách. Dílce jsou vyrobeny z odolného materiálu a jsou připraveny k transportu v jednom kontejneru, aby dopad na životní prostředí byl minimální.

Pořadatelé Aarhus festivalu budou rádi, když všichni, kdo pořídí fotografie sofa, je budou sdílet na Instagramu. Pro tento účel prosím používejte hashtag „sofaexp“. Tímto způsobem může z nejlepších sdílených fotek a videí vzniknout film o světovém turné Sofa Experience, který by mohl být uveden na dalším ročníku festivalového týdne v Aarhusu.

Sofa je darem nadace Tuborg Foundation a jeho světové turné finančně podpořeila společností Corps Consulaire, Aarhus.

Pořadateli projektu jsou Galerie Jaroslava Fragnera, Městská část Praha 3 a Aarhus Festival.

 

Fotogalerie