Lidová škola urbanismu 2013

25/03/13 - 25/11/13
Lidová škola urbanismu 2013

Lidová škola urbanismu je osvětový cyklus pro širokou veřejnost. Nechceme vyškolit nové urbanisty, ale srozumitelnou formou uvést zájemce do této problematiky a pomoci jim se v ní orientovat.

 
 
LŠU 2013 KDO JAK ŽIJE VE MĚSTĚ je koncipována s vědomím, že město je složeno ze dvou částí: část neživá = stavební hmota města, část živá = obyvatelé města. Obyvatelé spolu s městem tvoří systém sociálních a ekonomických vztahů, který je třeba pochopit jako celek, i ve vzájemných souvislostech. LŠU 2013 představí město jako místo pro život heterogenní skupiny obyvatel, kteří se od sebe navzájem liší nejen svým socioekonomickým postavením, etnikem, rasou, národností, či pohlavím a sexualitou, ale i svými možnostmi město užívat a ovlivňovat jeho další vývoj i svou pozici v něm.

Cyklus Lidové školy urbanismu 2013 bude zahájen v pondělí 25. března 2013 v 18:00 v Galerii J. Fragnera (Betlémské nám. 5a, Praha 1) přednáškou  Luďka Sýkory, který bude hovořit o procesech transformace sociálně-prostorové organizace měst v postkomunistickém období, k nimž patří i suburbanizace a utváření uzavřených a paralelních světů sociálních skupin, tzv. rezidenční segregace.

 

Vstup na přednášky a další program v rámci cyklu je volný.

Přednášky budou  předneseny v českém jazyce.

 

 

PROGRAM:

 

 

25. 3. 2013 od 18:00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Přednášející:

Doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

Sociální geograf

 

2. přednáška: „Kdo vládne městu? Vliv globální neoliberální ekonomiky na městské rozhodování“ 29. 4. 2013, 18:00

29.4.2013 od 18:00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Přednášející:

RNDr. Michaela Pixová, Ph.D.

Sociální geografka

 

3. Přednáška s panelovou diskusí na téma „Obecní bydlení a chudoba – věc veřejná“

3.6.2013 od 18:00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Diskutující:

Dipl. Ing. Jakob Hurrle

Urbanista

RNDr. Roman Matoušek, Ph.D.

Mgr. Petr Kučera

Sociální geografové

 

4. Přednáška „Process of negotiation and public opinion“

13.6.2013 od 18:00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Přednášející:

Prof. Zoran Stiperski

Sociální geograf z University of Zagreb

 

Procházka: „Návštěva vietnamského obchodního a kulturního centra Sapa“

21.09.2013 v 15:00 – sraz v stanici Kačerov, na zastávce autobusu č.113

Průvodce:

Mgr. Tereza Kušniráková

členka výzkumného centra GEOMIGRACE Přf UK

Člověk v tísni

 

5. Přednáška  „Charaktery Prahy“

30.9.2013 od 18:00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Přednášející:

Ing. arch. Tomáš Vích

architekt

 

6. Přednáška: „Proměna Holešovic“

29.10.2013 od 18:00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

 

Přednášející:

Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.

architektka

 

7. Přednáška s panelovou diskusí na téma „Město a diskurs“

25.11.2013 od 18:00 v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Přednášející:

Mgr. Jan Šamánek

sociolog