Lidová škola urbanismu 2014

Lidová škola urbanismu 2014

Lidová škola urbanismu je osvětový cyklus pro širokou veřejnost. Nechceme vyškolit nové urbanisty, ale srozumitelnou formou uvést zájemce do této složité a komplexní problematiky a pomoci jim snáze se v ní orientovat. Zajímají Vás otázky města a jeho rozvoje? Není Vám jedno, jakým způsobem se rozvíjí Praha? Cítíte potřebu ovlivňovat proces vzniku územního plánu a nevíte, jak na to? Pak je Lidová škola urbanismu určena pro vás.

 
LŠU 2014 
 
VIZE MĚSTA 21. STOLETÍ
 
představí ekologicky a ekonomicky udržitelné a sociálně inkluzivní demokratické vize města, založené na občanské participaci. Představí příklady z domova i ze světa a vytvoří platformu pro setkání a diskuse aktivistů, akademiků, odborníků a veřejnosti se smyslem pro zodpovědnost za přátelské, obyvatelné a zdravé město.
 
program sestavili 
Michaela Pixová a Tomáš Vích
 
aktuální info 
Praguewatch.cz - LŠU, Facebook
 
kontakt
Michaela Pixová
 
JARO
 
15. 4. 2014, úterý 18.00
Karel Maier
návrat k tradičnímu pěšímu urbanismu
 
28. 4. 2014, pondělí 18.00
anglicky, sál ARCHIP, Fr. Křížka 1, Praha 7
Martin Horák
Postkomunistická transformace a
demokratická samospráva: kritický
pohled
 - problémy uzavřeného vládnutí a
korupce v Praze
 
5. 5. 2014, pondělí 18.00
Richard Biegel
staré, nové, stále živé
 
19. 5. 2014, pondělí 18.00
Vlado Milunić 
nestor zdravého inspirativního urbanismu
 
9. 6. 2014, pondělí 18.00
Lucie Doleželová
vývoj urbanistického managementu
 
PODZIM
 
29. 09. 2014, pondělí 18.00
Jakob Hurrle
Ökohauptstadt Freiburg 
od občanských protestů k vizi udržitelného
rozvoje 
 
20. 10. 2014, pondělí 18.00 ARCHIP
Alberto di Stefano
Růst Prahy: odlišný přístup
industriální a zemědělské konverze
 
10. 11. 2014, pondělí 18.00
Jaroslav Zima 
příběh Vltavského Generelu z roku 1994
 
8. 12. 2014, pondělí 18.00
Martin Kloda
příčiny a důsledky deflace v centrech českých
měst

Fotogalerie