Made in NL / NL architects

13/10/11 - 27/11/11
Výstava
Galerie Jaroslava Fragnera
Made in NL / NL architects

Pražská výstava, která představí nejzajímavější projekty, bude dokumentovat jejich neortodoxní přístup k projektování, který se taktéž projevil v jejich soutěžním projektu na revitalizaci území Černá louka v Ostravě, ale především v jejich osobité prezentaci na Bienále architektury v Benátkách v roce 2008.

 

Tvorba NL Architects se setkala taktéž s velkým zájmem v rámci výstavy v Bratislavě v roce 2009, kde ateliéru uspořádala SNG velmi impozantní prezentaci. V roce 2009 byla jejich tvorba také zastoupena na výstavě Horror Vacui (GJF Praha, Centrum architektury Brno) v rámci festivalu současné nizozemské kultury NethWorks.cz. V roce 2005 získali NL Architects cenu Mies van Rohe za Basketbar v Utrechtu. Z posledních úspěchů NL Architects je vítězství v mezinárodní architektonické soutěži, v rámci které v amsterdamském přístavu postaví multifunkční otočné pódium Multi Mill, které bude malým divadlem, přehlídkovým módním molem i kinem zároveň. Otáčet se bude ručně podle aktuálních potřeb a programu.

 

 

“Architektura je médium, které, jak doufáme, přispívá k pochopení současné kultury a k jejímu rozvoji. Chápeme architekturu jako proces bádání, zkoumání, odhalování a přestavování úžasné složitosti světa, ve kterém žijeme. Můžeme přeměnit  banalitu v krásu, získat ušlechtilost z fádního?  Jak můžeme změnit, zkroutit, ohnout, nakupit, roztáhnout, vylepšit nebo znovu sestavit součásti, které tvoří naše životní prostředí, do nové a lepší konfigurace? Používáme to, co je okolo nás nějakým novým vtipným způsobem, nebo nějakým kouzelnickým trikem :) Například supermarket pod dálnicí. Viz projekt A8ernA. Projekty NL Architects se často zaměřují na běžné aspekty každodenního života, včetně těch nedoceněných nebo negativních, které zlepšujeme či překrucujeme, aby se do popředí dostaly nečekané možnosti věcí, které nás obklopují. Například projekty spojené s parkováním – často děláme různé vtipné parkoviště – na střeše celého bloku domů jako smyčku (např projekt PC bird nebo Roof road).

Sbíráním různých fragmentů reality a jejich přeskládáním a slepením do nového celku naše architektura může být chápána jako remix reality: architekt jako Deejay.”

 

V současné době kancelář pracuje na řadě projektů v různých fázích vývoje, včetně rezidenčních projektů, kulturních zařízení a sportovních staveb. Začátkem roku 2007 NL Archtitects vyhráli v prestižní soutěži na tzv. GroningerForum. Osvěžující směs knihovny, kina a muzea se nyní začíná stavět. Tento projekt bude jednou z dominant pražské výstavy.