Město a doprava. Panelová diskuze o dopravní koncepci v Praze

12/11/12
Město a doprava. Panelová diskuze o dopravní koncepci v Praze

Praguewatch.cz a Galerie Jaroslava Fragnera Vás srdečně zvou na panelovou diskuzi o dopravní koncepci v Praze s názvem Město a doprava, která se uskuteční v rámci Lidové školy urbanismu.

Galerie Jaroslava Fragnera, 12.11. 18:30 hodin.

Formát

4 témata, 4 hosté. 
Prezentace a krátká reakce, 7 + 7 minut na každé téma. 
Poté bude následovat volné diskuse s účastníky LŠU.
 
Program a hosté 
 
Ing. Vratislav Filler, PhD.: dopravní tým Auto*Mat 
Proč Praha potřebuje dopravní masterplan? 
Význam dopravního masterplanu pro udržitelný rozvoj města. 
Od pasivní dopravní politiky k politice aktivní.  
 
Ing. arch. Ivan Lejčar, dopravní urbanista
Příměstská železnice - páteř veřejné dopravy v aglomeracích
O koncepci příměstské železnice v Praze v evropském kontextu. 
Role železnice v dopravním systému aglomerací. 
 
Ing. arch. Lukáš Vacek, urbanista, ARCHIP 
Městotvornost dopravního systému 
Různé druhy dopravy mají odlišný dopad na charakter území. 
Srovnání různých druhů veřejné dopravy z hlediska městotvornosti. 
 
Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc., kybernetik, o. s. Občané proti hluku a emisím 
Územní plán a emise 
Zátěže ve městě. Dopady růstu dopravy. 
Jak může územní plán ovlivnit míru zátěže. Možnosti mimo územní plán. 
 
 
Moderuje: 
Martin Veselý, PragueWatch 

Fotogalerie