Mezinárodní konference Pražská nádraží ne/využitá

08/03/12
Mezinárodní konference Pražská nádraží ne/využitá

Praha v současnosti prochází velmi dynamickým, ale často z urbanistického i architektonického hlediska sporným vývojem. Jedním, nikoli jediným příkladem je rozsáhlé území a objekt Nákladového nádraží Žižkov (NNZ), významné funkcionalistické stavby ze třicátých let minulého století, jemuž hrozí zánik. Konference je součástí širšího záměru, který má zahájit mezioborový dialog o dalším využití nádražních a industriálních lokalit podobného typu na území Prahy. Zahraniční přednášející by měli představit úspěšné  revitalizace dopravních a industriálních areálů v předních evropských  metropolích a partnerských městech  hlavního města Prahy /Hamburg, Copenhagen, Madrid, Rotterdam, Vienna/.

 

mezinárodní konference

8. 3.  2012, 09:00 – 18:00, Magistrát hlavního města Prahy, Sál zastupitelů

http://www.youtube.com/watch?v=WPo-5TUoL2g

Moderuje

Jakub Železný / CZ

 

Uvítání

Bohuslav Svoboda /  primátor hlavního města Prahy

Pavel Dobeš / ministr dopravy České republiky


Tomáš Hudeček / 1. náměstek primátora, Hlavní město Praha

Územní plán a železnice v Praze

 

Richard Biegel / historik umění, UK Praha 

Lokality pražských nádraží v kontextu urbanismu města

 

Benjamin Fragner / historik architektury, VCPD FA ČVUT 

Drolící se skelet urbanismu Prahy

 

Jan Sedlák / urbanista, FA ČVUT 

Železnice v obraze města Prahy

 

Jiří Střítecký /  architekt, ateliér A8000 

Studie rehabilitace Masarykova nádraží 

 

Carlos Baztan Lacasa / architekt, radnice města Madrid , Španělsko

Revitalizace industriálních areálů v Madridu

 

Pavel Kalina / historik umění, FA ČVUT                      

Nádraží v nelineárním městě

               

Christoph Hrncir / Město Vídeň, Rakousko                               

Vídeňské hlavní nádraží

 

Jeroen Dirckx /  urbanista, ateliér KCAP, Nizozemí

Možnosti nevyužívaných průmyslových areálů

 

Dieter Polkowski / urbanista, BSU Hamburk, Německo

HafenCity Hamburk: konverze starého přístavu a rozvoj vnitřního města

 

Vanessa Miriam Carlow / urbanistka, ateliér COBE, Dánsko

posoudit prodiskutovat přeměnit – budoucnost pro XXL

 

Konference se koná pod záštitou Bohuslava Svobody, primátora hlavního města Prahy a Pavla Dobeše, ministra dopravy České republiky.

 

pořadatelé

Galerie Jaroslava Fragnera, Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT, Tady není developerovo, o.s., Ministerstvo dopravy České republiky, Hlavní město Praha, České dráhy, a.s.

 

Konference Pražská nádraží ne/využitá - Benjamin Fragner_part1


Konference Pražská nádraží ne/využitá - Benjamin Fragner_part2


Konference Pražská nádraží ne/využitá - Richard Biegel


Konference Pražská nádraží ne/využitá - Jan Sedlák part1

Konference Pražská nádraží ne/využitá - Jan Sedlák part2


Konference Pražská nádraží ne/využitá - Christoph Hrncir


Konference Pražská nádraží ne/využitá - Jeroen Dirckx_ part1


Konference Pražská nádraží ne/využitá - Jeroen Dirckx_ part2

Konference Pražská nádraží ne/využitá - Dieter Polkowski_ part1

Konference Pražská nádraží ne/využitá - Dieter Polkowski_part2


Konference Pražská nádraží ne/využitá- Carlos Baztan Lacasa_part1

Konference Pražská nádraží ne/využitá- Carlos Baztan Lacasa_part2

Konference Pražská nádraží ne/využitá - Pavel Kalina_ part1

Konference Pražská nádraží ne/využitá - Pavel Kalina_ part2

Konference Pražská nádraží ne/využitá - Vanessa M. Carlow_ part1

Konference Pražská nádraží ne/využitá - Vanessa M. Carlow_part2

 

Ke stažení:

Mediální monitoring

Booklet ke konferenci

Fotogalerie