Michal Brix | Kresby - obrazy 2013-2015

06/02/15 - 27/02/15
Michal Brix | Kresby - obrazy 2013-2015

Michal Brix prezentuje na této výstavě tvorbu z let 2013–2015. Vybraná kolekce představuje krajiny – architektury v kresbě a obrazech. Barevnost a tvarosloví evokuje umělcovy inspirační zdroje, přírodu v její mnohotvárnosti i řádu.

Obrazy Michala Brixe nejen vycházejí z architektury, ale do jisté míry jsou architekturou na plátně. Může to znít protichůdně, protože architektura je přece bytostně trojrozměrná. Ta obydlená či k bydlení a k jinému užívání nepochybně, ale je otázkou, proč hovoříme například o architektuře buňky a nezní to jen jako metaforické označení. Může to být devalvace pojmu architektura, který se spojuje v nejrůznější sousloví propojující stavební umění se škálou oborů lidské činnosti i věcí, ale také to může hovořit ve prospěch limitované univerzálnosti tohoto pojmu. Pokud bychom se přiklonili k druhé verzi, aniž bychom zcela zavrhli první, pak můžeme očištěný výraz architektura synonymizovat s pojmem struktura. Architekturou pak můžeme nazvat každou strukturu, respektive každou věc či živý organismus. Zatímco mezi organickým a anorganickým vede (nejen) historicky proměnlivá hranice, která se do jisté míry kryje s hranicí mezi živým a neživým, tak strukturou je vše živé a neživé, organické i anorganické. Strukturou je vše, co má nějaké uspořádání, co je konfigurováno do tvaru.

 

Obrazy Michala Brixe jsou především strukturami, které jsou architekturou ve dvojím smyslu. Jednak tím, jak jsou konstruovány, jednak tím, že jsou obrazovou reflexí architektury v jejím základním významu. Struktury v Brixových obrazech vypadají, jako by byly produktem počítačových algoritmů. Na rozdíl od nich však nejsou výsledkem konečného počtu prvků, jako je tomu u algoritmů, ale produktem Brixovy konstrukční invence. Jsou konstruovány tak, že jsou vizuální reflexí architektury „zevnitř“, obnažováním konstrukčních postupů uživaných při projektování. V tomto smyslu je tedy způsob konstrukce Brixových obrazů zároveň reflexí toho, co je architektura. Proto jsou jeho „plátna“ jak obrazem architektury, tak architekturou obrazu.

 

Michal Janata

 

 

Michal Brix, doc. akad. arch.
2. 12. 1946, Praha
 
STUDIUM
1966—1972
Studium architektury na VŠ UMPRUM, prof. P. Smetana a J. Svoboda.
 
OCENĚNÍ
1974
“Man Size Prize” design lineárního nosiče, Itálie — 1. cena.
 
1978—1979
Urbanistická studie Náměstí Míru, Teplice. Realizace oceněna Grand Prix Bienále Architektury Interarch, Sofia 1988.
 
1980
Tegeler Hafen Berlin. Soutěž na centrum bydlení a volného času IBA /výtvarná spolupráce/. 2. cena v mezinárodní soutěži.
 
1992
Myslbek, Praha 1. Odměna v kombinované národní soutěži.
 
1994
1. cena ve vyzvané soutěži na dostavbu letiště Praha-Ruzyně.
 
1998
Cena inženýrské akademie České republiky za rok 1997 za Mezinárodní letiště Praha.
 
2000
Cena primátora hl. m. Prahy za mimořádně kvalitní architektonické dílo, Mezinárodní letiště Praha, realizované v období 1989—1999.
 
VÝBĚR Z PRACÍ
1979—1980
Man in his World Exposition, Montreal, Kanada. Návrh Pavilonu Dětí pro mezinárodní výstavu /realizováno/.
 
1985
Pavilon Antonínova pramene, Mariánské Lázně-Úšovice, realizace 1986.
 
1986
Areál Lesního pramene s hudebním pavilonem, Mariánské lázně, 1991.
 
1986
Ilustrace ke knize P. Preisse „Italští umělci v Praze“, Panorama Praha. Čestné uznání v soutěži „Nejkrásnější knihy roku 1986“.
 
1986
Ilustrace ke knize M. Vilímkové „Stavitelé paláců a chrámů — Kryštof a Kilián Dientzenhofferové“, Vyšehrad Praha.
 
1987–1988
Ilustrace ke knize J. Hrůzy „Město Praha“, Odeon, Praha 1990. Čestné uznání v soutěži „Nejkrásnější knihy roku 1990“.
 
1990
Princip Thonet — Valdštejnská jízdárna v Praze — UMPRUM Museum v Praze ve spolupráci s Německým museem v Norimberku.
 
1990
Křižíkovy pavilony — pražské výstaviště, realizované 1991.
 
1991
Český kubismus, UMPRUM Museum, Praha.
 
1993
Kostel sv. Rodiny, fara a osvětové centrum Luhačovice, dokončeno 1997.
 
1994
Hotel Butterfly, Mariánské lázně /realizováno/.
 
1994
České museum výtvarných umění, Praha — Dům u Černé Matky Boží. Stálá expozice Český kubismus.
 
1996
Výstava Frank O. Gehry — design a architektura.
 
1997
Dostavba letiště Václava Havla, Praha-Ruzyně.
 
1998
Palác Flora, obchodně administrativní komplex — 1. cena v soutěži, realizován 2003.
 
2001
Výstavní síň Obecního domu Praha — „Jan Kotěra 1871—1923“.
 
2001
Výstava „Deset století architektury“— expozice baroka, Jízdárna Pražského hradu.
 
2002
Účast v mezinárodní soutěži na Velké egyptské muzeum, Egypt, Káhira.
 
2003
Účast v mezinárodní soutěži na „World Trade Center Site Memorial“, New York.
 
2006
Stálá expozice v hospitalu v Kuksu.
 
SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
1987
Michal Brix Kresby a projekty. Výstavní síň na kolonádě, Mariánské Lázně.
 
1996
Michal Brix Kresby a fotografie. Galerie Fronta Praha.
 
2003
Michal Brix — Architektonické kresby. Obecní dům v Praze.
 
2003
Michal Brix — města Michala Brixe. Muzeum výtvarného umění Cheb.
 
2010
Michal Brix Bioutopia, Galerie Gambit.
 
2012
Kresby a obrazy 2010—2012, Michal Brix, ČVUT Praha.
 
2013
Michal Brix — miniretrospektiva, Galerie Lávka Praha.
 
ZASTOUPEN VE SBÍRKÁCH
Národní galerie Praha
Uměleckoprůmyslové museum Praha
Muzeum umění Olomouc
 
V současnosti se věnuje výtvarné činnosti.

Fotogalerie