Moderní a současná architektura na Humpolecku, Jihlava

30/06/15 - 31/07/15
Moderní a současná architektura na Humpolecku, Jihlava

Výstava připravená Galerií Jaroslava Fragnera představuje moderní a současnou architekturu na Humpolecku. 

,,Od dávných dob byl genius loci - duch místa pokládán za konkrétní skutečnost, s niž se člověk setkává tváři v tvář a s níž se musí vyrovnávat ve svém každodenním životě. Architektura znamená zviditelňování genia loci a úlohou architekta je vytvářet místa naplněná významy a pomáhat tak člověku bydlet."
 
Christian Norberg-Schultz

Fotogalerie