Nové ve starém

08/09/11 - 09/10/11
Nové ve starém

Galerie Jaroslava Fragnera připravila ve spolupráci s Národním památkovým ústavem putovní výstavu navazující na téma NPÚ (říjen 2010 – březen 2011) Nové ve starém: Současná architektura a historické město. Cílem této aktivity NPÚ bylo seznámit veřejnost s tímto tématem památkové péče, iniciovat dialog se současnými architekty a vytvořit i některé praktické záležitosti, jako např. interaktivní mapu na webových stránkách (http://www.npu.cz/novostavby/), kde se v průběhu půl roku shromáždily informace o zajímavých rekonstrukcích, adaptacích či novostavbách v historickém prostředí na území České republiky vytvořených v letech 1990 – 2011.

Výstava „Nové ve starém“ představuje unikátní projekt, který nahlíží současnou architekturu očima památkářů. Přináší obsáhlý výběr zajímavých realizací, v němž kromě velmi dobře známých příkladů z Prahy, Brna či Litomyšle návštěvníci objeví kvalitní architekturu a úspěšné revitalizace historických náměstí a vůbec veřejných prostranství i v dalších městech. Kromě pozitivních příkladů jsou na výstavě zastoupeny také případy, kdy se dialog architektů, památkářů a klientů nepovedl a novostavba historické prostředí spíše poškodila. Tyto stavby představují početně jednu čtvrtinu a měly by upozornit na nebezpečí postupného znehodnocování charakteru místa a kulturního dědictví.

 

Jednotlivé diskutované realizace jsou rozdělené čtyř do základních kategorií, které návštěvníkům umožní porovnávat jejich výsledek:

 

Nové ve starém – novostavby, které úspěšně doplnily nebo dokonce obohatily historické prostředí.

Nevratné ztráty – stavby, které místo nebo město nevratně poškodily.

Za oponou – zásahy, které nejsou na první pohled vidět, ale zásadně mění historické stavby (razantní komerční přestavby za zachovanými fasádami, podzemní garáže...).

Živé město – příklady zdařilých adaptací veřejných prostor (úpravy náměstí a ulic, městský mobiliář – tj. vše, co může obohatit historické město, které jinak vnímáme jako nedotknutelné). 

 

 

pořadatelé/

Galerie Jaroslava Fragnera a Národní památkový ústav

 

za podpory/

Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR, Nadace Machinery Fund, Město Ostrava, Nadace české architektury

 

odborný garant projektu/

Richard Biegel