Podpora v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni

08/05/15 - 18/05/15

Pracovní cesta, odborný seminář, koordinační porady a obhlídky pro přípravu společného česko-norského projektu

„Norské turistické trasy — architektura a management — inspirace pro ČR“. 

 

8. — 18. květen 2015

 

 

podpora v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni/ 

 

EEA grants, Norway grants

 

 

 

účastníci/

 

> Dan Merta, ředitel GJF,  vedoucí projektu 

 

externí spolupracovníci/

 

> Prof. Petr Kratochvíl, Fakulta Architektury, Technická univerzita v Liberci (dále FA TUL) — odborný garant projektu

> Renata Vrabelová, architekt a vydavatel průvodců po architektonickém dědictví — koordinátor projektu

> Andrea Pujmanová, studentka FA TUL — výkonná manažerka projektu

 

 

 

účel cesty/

 

Příprava společného projektu pro realizaci v letech 2015 — 2016.

Odborná koordinační setkání a průzkum klíčových architektonicky mimořádně inovativně řešených informačních center Norwegian Tourist Routes (dále NTR).

 

Cesta do Norska byla přípravou pro společný česko-norský projekt Artscape Norway, kterému byla poskytnuta dotace v rámci EHP a Norských fondů, program CZ06.

Cílem projektu „Artscape Norway — přesahy výtvarných aspektů do veřejného prostoru a krajiny v Norsku jako inspirace pro Českou republiku“ je realizace výstavního projektu fotografií a videoartové prezentace v prostorách GJF, vytvoření katalogu a zorganizování společného bilaterálního workshopu v Praze. Projekt je určen široké veřejnosti, odborníkům – teoretikům a aktivním umělcům  v oblasti výtvarného umění, architektury, krajinotvorby, studentům výtvarného umění, architektury, art managementu a ekologie a reprezentantům lokálních, regionálních a státních autorit.

 

 

 

partneři pro bilaterální cestu v Norsku/

 

> Národní muzeum architektury v Oslo (NMA)

— Eva Madshus — kurátorka sbírky architektury

> Národní turistické trasy/ National Tourist Routes (NTR)

— Trine Kanter Zerwekh — vedoucí oddělení informace a propagace

— Per Ritzler — tiskový mluvčí a mezinárodní vztahy

> Škola architektury Bergen/ Bergen Arkitekthogskole (BAS)

— Sixten Rahlff — vice rektor

> Galerie architektury ROM/ Gallery ROM Oslo (ROM)

— Henrik der Minassian — ředitel galerie

 

 

 

program cesty/

 

Tento rozsáhlý projekt vyžaduje důkladnou odbornou přípravu a úzkou spolupráci s norskou stranou. Proto BAS jako hlavní partner této studijní cesty navrhl program sestávající z jednoho odborného setkání k teoretickým otázkám současné architektury v Norsku ve vztahu k turismu (NMA, Eva Madshus – kurátorka sbírky architektury), jednoho odborného semináře věnovaného fenoménu NTR, jejich budování, managementu a PR (NTR), Trine Kanter Zerwekh a Per Ritzler. Dále na BAS se Sixtenem Rahlffem – vice-rektor)jsme probírali konkrétní způsob spolupráce na projektu, který bude realizován v České republice. Součástí cesty byla také návštěva významných turistických informačních center a bodů na NTR, které leží na trase přesunu mezi Lillehammerem, Bergenem, Stavangerem a Kristiansundem. Trasu a výběr míst k navštívení jsme konzultovali také na setkání jak v centru NTR, tak přímo s autory některých zastavení ve studiu 3rw. Během cesty byla průběžně pořizována fotografická a filmová dokumentace pro účely konečných výstupů projektu - připravované výstavy, odborného semináře a výukových programů na TUL a informačních projektů GJF.

 

 

 

smysl cesty pro projekt a budoucí spolupráci/

 

Získané zkušenosti z této studijní cesty významně napomohou nejenom k přípravě konkrétního souboru společných česko-norských akcí v roce 2015 a 2016 (výstava v GJF, odborný seminář na FA TUL), ale přispějí i k prohloubení dlouhodobé bilaterální spolupráce mezi GJF a FUA TUL na jedné straně a BAS, NMO, GRO a NTR na straně druhé.

Pro BAS a FA TUL znamená realizace tohoto projektu základ pro rozvoj další spolupráce v rámci koordinace studijních programů, výměn studentů, pedagogů a know-how. GJF jako galerijní instituce, věnující se moderní a současné architektuře prostřednictvím tohoto projektu a pracovních setkání s norskými partnery potvrzuje svůj trvalý zájem o bilaterální spolupráci s Norskem, kterou před léty započala a kterou hodlá do budoucna rozvíjet. Připravované akce, které budou přístupné české odborné i široké veřejnosti přispějí k propagaci podpory turistického ruchu prostřednictvím kvalitních architektonických realizací.

 

 

 

popis cesty a navštívená místa/

 

8. 5. 2015/ cesta do Helsingoru přes Německo a Dánsko — ubytování Helsingor

 

Při průjezdu Kodaní jsme si prohlédli některé realizace ateliéru  BIG,  se zaměřením na řešení otázky bydlení ve městě, v kontextu krajiny a s krajinářskými úpravami veřejných prostor. 

 

 

9. 5. 2015/ Helsingor — Oslo

 

navštívené stavby/

Helsingor (DK) — obytný soubor/ Jørn Utzon

Helsingor (DK) — Meritime Museum / BIG, www.mfs.dk (adr/ Kronborg 1A, 3000 Helsingore) 

Sarpsburg — Solberg Tower & Rest Area / Saunders Architecture

Mortensrud — Kostel v Mortensrudu / Jensen & Skodvin Arch., (adr/ Helga Vaneks Vei 15, 1281 Oslo)

 

 

10. 5. 2015/ Oslo

 

Prohlídka nábřeží v Oslu, obytně řešeného veřejného prostoru, jehož části jsou stále ještě ve fázi realizace, a které je zakončené budovou Astrup Fearnley Muzea od Renza Piana, s uměleckými instalacemi na přilehlých travnatých plochách a s dřevěnými moly, jejichž soustava slouží jako otevřená veřejná plovárna.

 

schůzka/ Norské národní muzeum architektury — Eva E. Madshus — hlavní kurátor pro architekturu

Tématem setkání s hlavní kurátorkou Evou Madshus byla role muzea architektury v budování obecného povědomí o významu architektury jako součásti každodenní kultury a života společnosti, s konkrétním zaměřením na realizace současné norské architektury ve vztahu k turismu. Norské národní muzeum architekturyse zabývá prezentací architektury, jejím vývojem a úlohou v životě společnosti.

 

schůzka/ Galerie ROM — Henrik der Minassian — ředitel galerie ROM

Galerie ROM se zabývá přípravou a prezentací výstav o architektuře – způsob propagace současné norské architektury a její přijímání širokou veřejností. Prohlídka aktuální výstavy Snapshots – výstavy vybraných norských architektonických ateliérů s jejich příspěvky k současné architektuře, způsobu navrhování a rozvoje sídel v současných společensko-ekonomických podmínkách. Výstavu doprovází série debat. 

 

navštívené stavby/

Oslo — Muzeum Astrup Fearnley / Piano, (adr/ Strandpromenaden 2, Oslo)

Oslo — Oslo Opera House / Snøhetta, (adr/ Kirsten Flagstads Plass 1, Bjorvika, Oslo)

Fornebu — Nansen Park / Bjørbekk & Lindheim, (adr/ Forneburinger, Baerum)

 

 

11. 5. 2015/ Oslo — Hamar — Lillehammer

 

schůzka/ The Norwegian Public Roads Administration — Trine Kanter Zerwekh – vedoucí oddělení informace a propagace a Per Ritzler – tiskový mluvčí a mezinárodní vztahy

Setkání  se zástupci kanceláře Národních turistických tras, věnované fenoménu NTR: vznik myšlenky turistických tras, výběr lokalit, proces přípravy, výzva mladým architektům, spolupráce s obcemi, proces projektování a budování turistických zastavení. Výsledky a ohlasy široké veřejnosti, dopad na místní komunitu, vliv na ekonomiku oblasti nebo místa. Role NTR, management a PR. 

 

navštívené stavby/

Hamar — Hedamrk Museum (adr/ Strandveien 100, 2315 Hamar)

Lillehammer — Olympijský stadion

Lillehammer — Olympiaparken Event (adr/ Nordsetervegen 45 2609 Lillehammer)

Lillehammer — Muzeum umění v Lillehammeru/ Snøhetta (adr/ Stortorget 2, Lillehammer)

 

 

12. 5. 2015/ Lillehammer — Rondane — Lom

 

navštívené stavby/

Rondane NTR

pozorovatelna losů/ Snøhetta

 

 

13. 5. 2015/ Lom — Sognefjellet — Bergen

 

navštívené stavby/

Sognefjellet — NTR

 

 

14. 5. 2015/ Bergen a okolí

 

schůzka/ Sixten Rahlff —  vice rektor BAS

Setkání se Sixtenem Ralphem a jeho kolegy v architektonickém ateliéru 3rw architekter. Atelier 3rw je jedním z architektonických studií, které bylo vyzváno k účasti a podílelo se na zpracování architektonického a krajinářského řešení několika míst v rámci Národních turistických cest.

Debata nad probíhajícími projekty, představení projektů v rámci NTR: způsob spolupráce s NTR, seznamování se s místy zastavení, filozofie a koncepce jednotlivých realizací, přístup architekta a z pohledu zásahu do krajiny. Očekávání a výsledky.

 

navštívené stavby/

Hardanger — NTR

 

 

15. 5. 2015/ Bergen

 

schůzka/ Sixten Rahlff  vice rektor BAS

Návštěva školy architektury, která byla založena v roce 1986 jako alternativa ke dvěma státním školám architektury v Norsku.  Škola se zaměřuje na výchovu mladých architektů pro působení v západní oblasti Norska, se zohledněním místních specifik stavební tradice a klimatu. Budova škola v Sandvikenu v Bergenu je příkladem, jakým způsobem je možno využít opuštěné průmyslové stavby nebo areály pro novou funkci: škola sídlí na nábřeží v bývalém průmyslovém areálu, kde s významným přispěním studentů z obilního sila po částech vznikají ateliéry, dílny, přednáškové místnosti a další prostory architektského učiliště.

 

navštívené stavby/

Bergen — Fish Market in Bergen/ Eder Biesel Arkitekter (adr/ Strandkaien 3, Bergen)

Bergen — Grønneviksøren Student Apartments/ 3rw Arkitekter

Bergen — Tubakuba Mountain Hub/ OPA Form

Bergen — Knarvik Kirke/ Reiulf Ramstad Arkitekter

 

 

16. 5. 2015/ Bergen — Stavanger

 

navštívené stavby/

Jorpeland — Preikestolen Montain Lodge/ Helen & Hard Arch.

Stavanger — obytný soubor/ Helen & Hard Arch.

Stavanger — obytné soubory v přístavu

Stavanger — TOU Scene/ Helen & Hard Arch.

Stavanger — Geopark/ Helen & Hard Arch.

Stavanger — Norwegian Petroleum Museum (adr/ Kjeringholmen 1, 4004 Stavanger)

 

 

17. 5. 2015/ Stavanger — Kristiansand

 

navštívené stavby/

Sandnes — Lantern pavillion / AWP Atelier Oslo (adr/ Langgata 13, 4307 Sandnes)

Jaeren — NTR

Kristiansand — Kilden Performing centre/ ALA Architects (adr/ Sjølystveien 2, 4610 Kristiansand)

 

 

18. 5. 2015/ Kristiansand — Aarhus — Praha

 

 

 

Shrnutí cesty a konečný výsledek bilaterální cesty/

 

1/ setkání s partnery budoucího projektu Artscape Norway

2/ potvrzení jejich partnerství či spolupráce v rámci projektu Artscape Norway, specifikace jejich zapojení do projektu

3/ návštěva lokací, které budou představeny v rámci projektu Artscape Norway

4/ potvrzení ideového záměru projektu i významu pro aplikaci v ČR

 

 

Fotogalerie