PRAŽSKÁ NÁDRAŽÍ NE/VYUŽITÁ

07/03/12 - 13/03/12
PRAŽSKÁ NÁDRAŽÍ NE/VYUŽITÁ

Stylizovaný prostor „panťáku“, uniformy pracovníků dráhy nebo proslulá razítka na dámská pozadí Z ostře sledovaných vlaků. Podobnými prvky anglického humoru zarámovali kurátoři výstavy Pražská nádraží ne/využitá, která bude od 7. března na pouhý týden k vidění v pražské Galerii Jaroslava Fragnera, daleko závažnější téma: aktuální a budoucí stav nádraží a železničních nemovitostí v kontextu rozvoje metropole. Sarkastičtější pojetí výstavy, jejíž vernisáž se uskuteční v úterý 6. března od 19 hodin, záměrně upozorňuje na liché vnímání železnice coby reliktu minulosti, romantickou a překonanou záležitost. Přitom vedle nezpochybnitelné a nenahraditelné funkce železniční dopravy nádraží mají v organismu Prahy výsadní postavení. A to i díky originální, často výjimečně cenné industriální architektuře. Výstava Pražská nádraží ne/využitá tvoří jeden z hlavních pilířů stejnojmenné akce, nabízející – kromě jiných východisek – také řešení vedoucí k záchraně pražských nádraží a železničních areálů.

„Pražský železniční uzel není historickým tématem. Průmyslové dědictví tvoří skelet pražského urbanismu a pražská nádraží a drážní areály jsou toho jednoznačným dokladem,“ upozorňuje Benjamin Fragner z Výzkumného centra průmyslového dědictví při FA ČVUT, jež je spolupořadatelem výstavy a vydalo i doprovodný katalog. A dodává: „Dochované objekty a významná technická díla, jak to dokládají i zahraniční příklady, jsou pamětí míst, která procházejí proměnou, i strategickými záchytnými body dalšího rozvoje. Tak je k nim nutné přistupovat a jejich likvidace, byť se může jevit z hlediska okamžitého finančního efektu výhodná, představuje v dlouhodobějším výhledu zřejmou kulturní i ekonomickou ztrátu. Pro budoucnost transformovaná místa pomáhají rozlišovat, tvoří je jedinečnými, ve výsledku i komerčně přitažlivější.“

 
 
V prostoru Galerie Jaroslava Fragnera mohou návštěvníci posoudit projekty developerů, urbanistů a studentů. V první části se na desítce panelů představuje celkem čtrnáct nádraží v Praze – od dejvického až po méně známá na Vinohradech nebo Veleslavíně. Tyto prezentace doplňují videa a projekce vizualizací developerských projektů například na Masarykově, Smíchovském nebo Bubenském nádraží. Spektrum přístupů k železničním budovám se rozšiřuje v druhé části výstavy, která je cele zaměřena na Nákladové nádraží Žižkov skrze jeho využití a dlouhodobou udržitelnost (což může být zajímavé i pro samotné developery). Představeny jsou dvě desítky návrhů studentů Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT, jež vznikly v rámci loňského workshopu.

 

Video ze zahájení

Přednáška Benjamina Fragnera (1.část)

Přednáška Benjamina Fragnera (2.část)

Přednáška Richarda Biegela

Přednáška Jana Sedláka (1.část)

Přednáška Jana Sedláka (2.část)

Přednáška Christoph Hrnčíř

Přednáška Jeroen Dirckx (1.část)

Přednáška Jeroen Dirckx (2.část)

Přednáška Dieter Polkowski (1.část)

Přednáška Dieter Polkowski (2.část)

Přednáška Carlos Baztan Lacasa (1.část)

Přednáška Carlos Baztan Lacasa (2.část)

Přednáška Pavla Kaliny (1.část)

Přednáška Pavla Kaliny (2.část)

Přednáška Vanessa M. Carlow (1.část)

Přednáška Vanessa M. Carlow (2.část)

 

 

Fotogalerie