PŘEDNÁŠKA / Indie–Japonsko–Filipíny / Ateliér Raymond ve 30. a 40. letech

14/09/16
Přednáška
Betlémská kaple
PŘEDNÁŠKA / Indie–Japonsko–Filipíny / Ateliér Raymond ve 30. a 40. letech

PŘEDNÁŠKA JAPANOLOŽKY A HISTORIČKY UMĚNÍ HELENY ČAPKOVÉ

19h, Svatováclavská sál Betlémské kaple, vstup zdarma

 

Indie – Japonsko – Filipíny
Ateliér Raymond ve 30. a 40. letech


Ve složité situaci let třicátých, během válečných let čtyřicátých i po válce aktivita ateliéru architekta Antonína Raymonda (1888–1976) neslábla. Právě v tomto období vytvořil některé ze svých nejvíce ceněných projektů – jako jsou dormitář Golconde v indickém Pudiččéri, kontroverzní projekt vlastní letní vily v Karuizawě v prefektuře Nagano nebo kapli Sv. Josefa Dělníka (známé též jako „Kostel rozhněvaného Krista“) ve Viktorias na Filipínách.

 

Přednáška se zaměří na několik významných projektů, jejich krystalizaci a realizaci, a to i za druhé světové války, kdy byli Raymondovi v USA. K architektonické kvalitě tvorby atliéru v tomto období významně přispělo několik Raymondových spolupracovníků, zvláštní pozornost věnujeme dvěma z nich – Františkovi Sammerovi (1907–1973) a Georgeovi Nakašimovi (1905–1990). 

 

Fotogalerie