Přednáška: „Kdo vládne městu? Vliv globální neoliberální ekonomiky na městské rozhodování“

29/04/13
Přednáška: „Kdo vládne městu? Vliv globální neoliberální ekonomiky na městské rozhodování“

O rozvoji soudobého města již nerozhodují politici, ale především velcí ekonomičtí hráči, kteří urbanismu využívají jako nástroje k vytváření zisku. Město není plánováno s ohledem na udržitelný rozvoj a potřeby svého obyvatelstva, nýbrž s ohledem na potřeby investorů a developerů. Tento rozvoj má dalekosáhlé dopady na různé znevýhodněné skupiny obyvatelstva, zejména formou tzv. gentrifikace, tedy omlazováním městských čtvrtí přísunem investic a movitějšího obyvatelstva. Přednáška se bude věnovat zejména vlivu neoliberální ekonomiky a gentrifikace na městské prostředí a jeho obyvatelstvo.

Přednášející:

RNDr. Michaela Pixová, Ph.D.
Sociální geografka
 
 
29. 4. 2013, 18:00, Galerie Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 5a, Praha 1)

Fotogalerie