Přednáška / Martin Kloda - Městský prostor po konci Moderny

08/12/14
Přednáška / Martin Kloda - Městský prostor po konci Moderny

Přednáška v rámci cyklu Letní školy urbanismu.

V minulosti byla města zakládána, vyvíjela se a zanikala na základě logiky společenských a přírodních podmínek. Skrze postupný staletý vývoj postupně dosáhly životaschopných struktur, které tak zbožňujeme a ceníme si jich dodnes. Rychlost, s níž se svět mění v důsledku průmyslové a technické revoluce je příliš rychlá na to, aby takové změny společnost dokázala přijmout a absorbovat. Po celé století tomuto novému řádu udával směr modernismus. Jak budou města vypadat po jeho konci?   

 

8. 12. 2014, pondělí 18.00
Martin Kloda
Městský prostor po konci Moderny
příčiny a důsledky deflace v centrech českých měst

Fotogalerie