Přednáška/ Obecní bydlení a chudoba - věc veřejná

14/10/13
Přednáška/ Obecní bydlení a chudoba - věc veřejná

Další přednáška z cyklu Lidové školy urbanismu 2013 s názvem "Obecní bydlení a chudoba" - věc veřejná se uskuteční v pondělí 14. října od 18 hodin v GJF. 

Jednou z významných působností svěřených obecním samosprávám je odpovědnost za bydlení. I když se následnou privatizací bytový fond vlastněný obcemi výrazně zmenšil, rozhodně není bezvýznamný. Obecní bydlení je ve vyspělých zemích jedním z nástrojů podpory sociálně slabých obyvatel, kteří si nemohou dovolit bydlet za tržní cenu. V Česku však není taková role obecního bydlení celostátně zakotvena ani diskutována, ale je výsledkem rozhodování na místní úrovni. V některých městech a obcích vedou uplatňované politiky ke vzniku sociálně vyloučených lokalit nebo se orientují na dosahování nejvyššího zisku bez ohledu na pomoc sociálně slabým nebo další cíle, které by mohlo obecní bydlení plnit. Prezentace a diskuze se zaměří na přínosy, problémy a rizika obecního bydlení, které by měly být tématem veřejné diskuze.

Pozvaní panelisté, kteří se problematikou zabývají nejen teoreticky, ale také s ní přichází do přímého kontaktu v rámci své odborné praxe, se budou zabývat následujícími otázkami a tématy: 

Roman Matoušek: Současné obecní bydlení: opovrhované, opěvované, neurčité. Jak obce zacházejí se svým bytovým fondem? Kde obecní bydlení (téměř) není, kde přibývá? Pro koho je bydlení v obecních bytech dostupné?

Petr Kučera: Dobrá adresa, špatná čtvrť, strach z propadu. Označujeme lidi za "nepřizpůsobivé" a rádi bychom se jich zbavili z prostoru našeho života, ze čtvrti, z obce. Kladu si otázku: Kam v sociálně polarizovaném prostoru se sociálním bydlením?

Štěpán Ripka: Obce drží v rukou velkou možnost ovlivňovat sociální situaci svých občanů skrze bytovou politiku. Navrhuji, že ne zisk, ale právě sociální politika, by měly být vodítkem pro rozhodování o bytovém fondu. Nastíním základní parametry sociální bytové politiky obce.

 

 

Fotogalerie