PŘÍBĚH SOUTĚŽE O CENU PETRA PARLÉŘE 2002–2014

10/07/15 - 26/08/15
PŘÍBĚH SOUTĚŽE O CENU PETRA PARLÉŘE 2002–2014

VRACÍME MĚSTŮM PAMĚŤ, PŮVAB A KRÁSU

Soutěž o Cenu Petra Parléře je mezi architektonickými soutěžemi na území České republiky unikátní a stala se neopominutelnou součástí zdejší soutěžní kultury. Její historie od roku 2002 představuje v českém architektonickém soutěžení již nepřehlédnutelnou tradici.

Tématem soutěže je od počátku veřejný prostor a stavby využívané veřejností v českých městech a obcích. Podoba veřejných prostranství měst a obcí je důležitou součástí jejich identity. Vychází se z předpokladu, že smyslem architektonické soutěže pro řešení ve veřejném prostoru je hledání takového návrhu, který bude společenství lidí, veřejnost, jíž je především určen, vnímat jako komplexní architektonické dílo s jeho odedávna požadovanými a nedělitelnými atributy „firmitas, utilitas, venustas“. V dnešní vysoce organizované společnosti je z mnoha úhlů dohlíženo na trvanlivost i primární užitečnost stavebního díla, zatímco krása zůstává normami a vyhláškami nezachytitelná a záleží na individuálním tvůrčím přístupu autora. Proto je hledání krásy symbolicky akcentováno jako neoddělitelná součást komplexního architektonického návrhu, která musí být v rovnováze s technickými a ekonomickými aspekty.

 

VÝZNAM A SMYSL SOUTĚŽE/

Soutěž o Cenu Petra Parléře byla založena jako nový typ architektonické soutěže, který může pomoci s organizací soutěží těm městům a obcím, které potřebují řešit nějaký architektonický úkol ve veřejném prostoru, ale na uspořádání vlastní architektonické soutěže nemají prostředky ani zkušenosti. Vzhledem k okolnostem založení soutěže je nedílnou součástí soutěže i prezentace a propagace soutěžních výsledků a architektury obecně směrem k veřejnosti.

Soutěž slouží představitelům měst a obcí, které hledají vhodné řešení pro veřejný prostor nebo stavbu ve veřejné správě a mají zájem na tom, aby se nezávislí architekti podívali na jejich problém odborným pohledem, třeba i novým a nezatíženým „provozní slepotou“ místních zaběhaných zvyklostí. Představitelé obcí někdy nevědí, jak takové architekty najít a oslovit a často ani jak jim formulovat zadání tak, aby dobře vystihovalo potřebu a možnosti obce. Menší města a obce většinou nemají ani personální, ani finanční zdroje na pořádání samostatné architektonické soutěže. Soutěž o Cenu Petra Parléře má napomoci obcím, městům a vesnicím nacházet ve spolupráci s architekty dobrá řešení veřejně využívaných prostorů a staveb. K prvku soutěžení jako metodě výběru nejlepšího řešení přidává soutěž o Cenu Petra Parléře prvek spolupráce jako cesty k porozumění mezi zadavatelem a autorem řešení, který by měl být obsažen ve veřejné prezentaci soutěžních návrhů za přítomnosti jejich autorů a následné diskuse s veřejností.

 

POROTCI SOUTĚŽE A ČLENOVÉ HODNOTITELSKÉ RADY V LETECH 2003–2014/

Radek Bařinka, Eva Brandová, Aleš Burian, Karel Burda, Jiří Částečka, Václav Doležal, Zdeněk Drašnar, Martin Dvořák, Pavel Fojtík, Michael Gabriel, Allan Gintel, Aleš Grúber, Petr Hájek, Jiří Harant, František Havíř, Petr Hojda, Pavel Hnilička, Ivan Hnízdil, Tomáš Hradečný, Alena Hýblová, provdaná Korandová, Karel Jakubec, Martin Janík, Hana Jeníčková, Zdeněk Jiran, Radek Jiránek, Tomáš Jiránek, Pavel Joba, Jiří Kacetl, Ivana Kašparová, Milan Košař, Bohumil Kováč, Petr Kovář, Milan Körner, Karel Krejza, Jiří Kubát, Tomáš Kuča, Daniel Mach, Tomáš Mach, Miroslav Masák, Jan Mužík, Petr Navrátil, Petr Nezveda, Jan Němec, Petra Němečková, Jiří Oberfalzer, Osamu Okamura, Jiří Pernický, Renata Potyšová, Petr Preininger, Martin Řehák, Vladimír Říha, Jan Sedlák, Alexander Skalický, Roman Straka, Jindřich Svatoš, Jiří Škop, Eva Špačková, Pavel Šturc, Michael Třeštík, Petr Velička, Tomáš Vích, Viktor Vlach, Jaroslav Wertig, Hana Zachová.

 

VÍTĚZOVÉ CENY PETRA PARLÉŘE/

2003 Ing. arch. Martin Votřel, Ing. arch. Ivana Votřelová, Ing. arch. Lenka Marcínová

2004 Ing. arch. Vladimír Vašut, MgA. Viktor Vlach

2005 cena neudělena

2006 Ing. arch. Zbyněk Ryška

2007 Ing. arch. Simona Fišerová, Ing. arch. Adéla Středová

2008 Ing. arch. Martin Rosa, Ing. arch. Jan Kratochvíl

2009 MgA. Bronislav Stratil, Ing. Mgr. Art. Jan Roháč

2010 cena neudělena

2011 Ing. arch. Jaromír Chmelík, Ing. arch. Hana Kasalová, Ing. arch. Kryštof Kreisinger

2012 Ing. Marie Hlavatá, Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá

2013 Ing. arch. Kamil Mrva, Ing. arch. Martin Rosa

2014 cena nebyla ještě udělena

Fotogalerie