Programovaný ohyb - výzkumný pavilon

04/10/16 - 20/11/16
Programovaný ohyb - výzkumný pavilon

Výpočetní navrhování a digitální fabrikační technologie nejen umožňují pracovat s novými materiály ale i přinášejí nové možnosti práce s materiály tradičními. Expozice Beyond Bending prezentována Block Research Group na architektonickém bienále v Benátkách zkoumá potenciál nových technologii v konstrukcích z kamene, keramiky nebo nevyztuženého betonu, které nabízejí novou interpretaci klasických typologii jako je klenba, stěna nebo sloup. V publikaci Advancing Wood Architecture: A Computational Approach autoři Achim Menges, Tobias Schwinn a Oliver Krieg na přikladu několika projektů uvažují jak výpočetní technologie proměnili jednu z nejstarších oblasti stavebního průmyslu.

 

Programovaný ohyb je strategie, která přináší možnost dosáhnout komplexních geometrii ze základních typizovaných elementů za pomocí metod výpočetního navrhování. Skrz nepravidelné vrstvení dýhových pásů autor programuje následný ohýb struktury, která se tak sama tvaruje do požadovaného tvaru. Následná kombinace napnutých a natažených elementů uchovává v sobě napětí, což přispívá ke zvýšení tuhosti struktury.

 

Projekt testuje potenciál této strategie a aplikuje jí v návrhu pavilonu, umístěného v okolí Betlémské kapli. Prostorové rozvržení pavilonu reaguje na tvar kašny a tvoří dohromady s ní jednotnou kompozici.

 


 

Architekt/ Shota Tsikolia

Realizace/ studenti atelieru A3, UMPRUM

 

Poskytovatel grantu je Výsoká škola uměleckoprůmýslová a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Projekt byl podpořen z prostředků Specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2016.

 


 

MgA Shota Tsikoliya, M.Sc.

 

*1991, Sukhumi, Georgia

 

Shota Tsikoliya absolvoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze, obor architektura. Po dobu jednoho roku studoval na Danish Academy of Arts, School of Architecture. Jako student doktorandského studia na VŠUP ve své disertaci zpracovává téma Výpočetní metody v současné architektonické praxi: emergentní architektura. Vedl a podílel se na organizaci několika workshopů spojených s inovativními technologiemi. V roce 2014-2015 studoval a pracoval v Institute of Computational Design na univerzitě ve Stuttgartu, kde se podílel na projektu ICD/ITKE Research Pavilion 2014-2015.  Pracoval v architektonických kancelářích v Praze a Berlíně a je spoluautorem oceněného návrhu v mezinárodní soutěží na řešení veřejných prostorů Šafárikova náměstí a Fajnorova nábřeží v Bratislavě. Pracuje jako asistent v ateliéru Architektura III (prof. Imrich Vaško) na VŠUP v Praze a vyučuje kurz Science Engineering Technology v programu Global Architectural Design v rámci CIEE.

Fotogalerie