SÍŤ EFEKTIVNÍCH DOMŮ PLUS VE SPOJENÍ S ČISTOU MOBILITOU V NĚMECKU

10/09/18 - 21/10/18
Výstava a workshop
Staroměstská radnice, Praha 1
SÍŤ EFEKTIVNÍCH DOMŮ PLUS VE SPOJENÍ S ČISTOU MOBILITOU V NĚMECKU

Výstava se koná za podpory Spolkového ministerstva ŽP (BMU), hlavního města Prahy a města Frankfurtu nad Mohanem.

 

Než Německo přistoupilo k transformaci své energetiky, podrobilo ji důkladné analýze. A jelikož v bytové výstavbě, resp. v budovách obecně činí spotřeba energie cca 40 %, zaměřilo se na úspory právě v této oblasti. V ČR známe šetrné a pasivní domy, Německo šlo o krok dál a vytvořilo celoněmeckou Síť efektivních domů Plus ve spojení s čistou mobilitou.

 

Tato síť, kterou jsme se rozhodli prezentovat, obsahuje 40 objektů po celém Německu, sedm organizací a 100 stavebních firem. Vznikla za podpory Ministerstva životního prostředí (BMU) a je spravována Ministerstvem vnitra, stavebnictví a vlasti (BMI). Těžištěm výstavy je ukázat vývoj německé Sítě efektivních domů Plus počínaje rodinným domem v Berlíně (Effizienz Haus Plus, 2011) přes bytový dům ve Frankfurtu nad Mohanem (Aktiv Stadhaus, 2015) až po Smart City čtvrť  FertighausWelt ve Wuppertalu (19 domů spojených systémem Smart Grid a ukládáním energie do společné baterie). Česká republika a Německo se coby členské země Evropské unie zavázaly výrazně snížit spotřebu energie a s ní spojené emise CO2 v budovách. Nová právní úprava v obou zemích přispívá k větší poptávce a zvýšené stavební činnosti. Existuje tak značný potenciál v oblasti bydlení, ale i ve stále důležitější komerční výstavbě. Poptávka po energeticky úsporných budovách a stavbách, které vyrábějí více energie, než jejich obyvatelé spotřebují, výrazně vzrostla a na výstavě ji představují jak projekty již realizované, tak výhledy do budoucnosti.

 

Na workshopech, jež výstavu doprovázejí, budou projednány aspekty vedoucí k nízkým provozním nákladům stavby při zohlednění dopadů na životní prostředí a s důrazem na očekávané zvýšení hodnoty budov ve srovnání s běžnou výstavbou. Zkušenosti z Německa chceme propojit s vizemi a inovacemi, které jsou vyvíjeny v České republice. Prostor bude rovněž věnován vývoji nových stavebních technologií. Výstava je určena všem, kdo se zajímají o budoucí trendy efektivního stavebnictví, spojeného s čistou mobilitou. Exponáty podněcují k aktivitě a nabízejí celou řadu interakcí. Výstava zaujme každého návštěvníka a bude ho inspirovat k zamyšlení.

 

pozvánka zahájení

 

pozvánka zakončení

Fotogalerie