SLEVY NA KNÍŽKY

 

PŘI ZAKOUPENÍ PUBLIKACE VEŘEJNÝ PROTOR CZ A CZECHSCAPE JE CELKOVÁ CENA 600 KČ.

 

 

 

 

VEŘEJNÝ PROSTOR CZ

 

Kniha „VEŘEJNÝ PROSTOR CZ / KRAJINA MĚSTA“ představuje vývoj městských veřejných prostorů v České republice po roce 1989. Více než 60 renovovaných nebo nově utvářených náměstí, ulic, parků, ale i uměleckých děl a aktivit ve veřejném prostoru je interpretováno z hlediska jejich fyzické formy, sociálního obsahu i kulturního významu. Čtyři úvodní eseje Petra Kratochvíla, Dana Merty, Michaely Hečkové a Pavly Melkové se zabývají touto tematikou na obecnější a kritické rovině a poukazují jak na úspěšné příklady, tak na negativní tendence současného vývoje. Publikace je součástí stejnojmenné výstavy, konané v Brně a Praze v roce 2017.

 

ISBN 978-80-88161-05-9

 

cena/ 390 Kč

studenstká cena/ 300 Kč

 

 

 

 

 

CZECHSCAPE/ Portrét současné české krajinářské architektury

 

Publikace CzechScape představuje téma současné české krajinářské architektury s velkorysými přesahy do dalších příbuzných disciplín, čímž záměrně překračuje hranice běžného chápání oboru. Téma je pojato jako komplexní obraz samotné krajiny, zahradních prostor i krajiny městské, jakožto společné architektury pod jednou oblohou. Výběr prezentuje díla vzniklá pod taktovkou současné plně aktivní generace architektů a umělců naší doby, ale zároveň v úvodu obsahuje také krátké srovnání s počiny předchozí praktikující generace, kterou jsou současní tvůrci různou měrou ovlivněni a na kterou přirozeně navazují. 

 

ISBN 978-80-905782-3-4

 

cena / 390 Kč

studenstská cena / 300 Kč

 

 

 

 

 

PROSTORY TOUHY: JE ARCHITEKTURA SEXY?

 

Doprovodný katalog výstavy Prostory touhy: je architektura sexy? Texty: Aaron Betsky, Beatriz Colomina, Hans Ibelings, Dan Merta, Ladislav Zikmund-Lender, Filip Šenk.

 

ISBN: 978-80-88161-03-5

 

Cena/ 190 Kč