“Materiálová pravdivost” versus “Princip oblékání” Materiálové strategie v současné architektuře

30/09/19
Fakulta architektury, ČVUT
“Materiálová pravdivost” versus “Princip oblékání”  Materiálové strategie v současné architektuře

30. 9. v 18 h na FA ČVUT; Prof.Dr. Dr.h.c. Ákos Moravánszky

 

V rámci projektu Za pravdu... https://www.gjf.cz/pripravujeme/za-pravdu-/

 

ve spolupráci: GJF, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., FA ČVUT v Praze

 

 

 

Nejnovější bádání v oblasti dějin a teorie architektury se začíná zaměřovat na specifickou roli a význam materiálů oproti důrazu na formu nebo ideu.Tento výzkum rezonuje s díly architektů, jejichž stavby pracují spíše s materiálem než s konceptem. Přednáška znovu přezkoumá teorii Gottfrieda Sempera z devatenáctého století o materiálové proměně (Stoffwechsel) a jeho teorii odívání a v kontrastu k nim se bude zabývat často používaným pojmem “materiálové pravdivosti”, aby tak přispěla k diskuzi o materiálových strategiích v současné architektuře.