mezinárodní seminář KRAJINA – MĚSTO – VEŘEJNÝ PROSTOR

23/09/19
Conference
Ostrava
mezinárodní seminář  KRAJINA – MĚSTO – VEŘEJNÝ PROSTOR

23. 9. 2019 Ostrava, zastupitelský sál Nové radnice

 

Moderátor: Daniel Konczyna

 

Přednášející: Ondřej Vysloužil, Dan Merta, Kateřina Stará, Kristýna Cmíralová, Richard Vodička, Lukáš Adámek, Beata Vinklárová, Štěpán Špoula, Robert Mair, Heida Adalsteinsdottir, Martin Vysoký

 

 

Seminář s názvem KRAJINA – MĚSTO – VEŘEJNÝ PROSTOR, který se konal 23. září v zastupitelském sále Nové radnice, navštívila téměř stovka návštěvníků z řad nejen odborné veřejnosti, ale také městské samosprávy a studentů.

Program reagoval na aktuální témata spojená s problematikou plánování městské krajiny i větších územních celků ovlivněných působením lidské činnosti. Seminář uvedl nově zvolený ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury MAPPA, Ondřej Vysloužil, a moderování se ujal Daniel Konczyna, který má zkušenosti s vytvářením strategických plánů nejen v Ostravě a Moravskoslezském kraji.

V prvním bloku byla představena zastřešující akce Landscape festival a jeho aktuální intervence do veřejného prostoru města Ostravy. Následovala přednáška Richarda Vodičky, ředitele studia designcité+, který popisoval příklady umění a designu v krajině otevřené i městské. Projekt rozvoje pohornické krajiny Karvinska (POHO2030) představil Lukáš Adámek ze společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s. Na krajinné měřítko navázala Beata Vinklárková, která se od roku 2011 věnuje hodnocení a plánování v krajině Moravskoslezského kraje. Ve své prezentaci zúročila zkušenosti s analýzou a hodnocením krajiny v kontextu Evropské úmluvy o krajině, plánování v krajině a popsala i procesy prosazování zájmů jednotlivých zájmových skupin na regionální úrovni.

Na úvod odpoledního bloku byly představeny projekty Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Ujal se toho Štěpán Špoula, krajinářský architekt z týmu nově vzniklé Kanceláře veřejného prostoru. Následovaly zahraniční příspěvky. Lichtenštejnsko zastupoval Robert Mair, který na své inspirativní přednášce představil koncept low-tech architektury. Krajinářská architektka z Islandu, Heida Adalsteinsdottir, svou prezentací nastínila řízení projektů pro místní plány geotermálních zdrojů a infrastruktury specifické islandské krajiny. Poslední příspěvek se zabýval hospodařením s dešťovou vodou. Koncept modro-zelené infrastruktury představil Martin Vysoký, který je krajinářským architektem pracujícím ve Švédsku. 

 

Jak zahraniční, tak i domácí řečníci vztahovali svá vystoupení k podtématu, kterým byl udržitelný rozvoj. Pro účastníky semináře jsou jednotlivé prezentace přednášejících k dispozici ke stažení.

Images