Studentský česko-norský workshop

23/04/19 - 28/04/19

součást Landscape festivalu Ostrava 2019

 

instituce a partneři/ Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha, Stavební fakulta VŠB-TU Ostrava, Ostravská univerzita

 

přednáška/ Sami Rintala a Ivan Kroupa: Projects

termín/ 24. 4. 2019

prostor/ přednášková místnost Ostravské univerzity

 

workshop/ Design and build studentský workshop

termín/ 23.–28. 5. 2019

lokalita/ Park za Tieto Towers, Ostrava

 

lektoři/

Sami Rintala, architekt  – NO

Ivan kroupa, architekt – profesor, VŠUP, Praha - CZ

Jakub Gajda, akademický sochař, Stavební fakulta VŠB-TU Ostrava, Katedra architektury – CZ

Pavlína Malíková, krajinářský architekt – CZ

Images