Studijní a dokumentační cesta Reykjavík/Island

13/06/19
Studijní a dokumentační cesta Reykjavík/Island

bilaterální jednání, mapování estetiky architektury geotermálních elektráren a veřejného prostoru

 

instituce a partneři/

Wiking World – hlavní kurátorka P. Fričová

Studio Granda – principal S. Christer, Margrét Hardardóttir

Landslag – principal P. Hauksson

IFLA – prezident pobočky pro Island H. Gunnlaugsson

architektka - Heiða Aðalsteinsdóttir/konzultuje krajinné úpravy v rámci geotermálních elektráren

 

 

program/

mapování tématu bilaterálního grantu

diskuze o tématech budoucího projektu, hledání vhodných propojení

diskuze o situaci na Islandu, porovnání s Českou republikou a donorskými státy

návštěva architektonických a uměleckých intervencí na Islandu

seznámení se s krajinářskými úpravami týkající se geotermálních elektráren, jejich využití v rámci udržitelnosti krajiny

příprava mezinárodní konference v rámci LF Ostrava 2019 a LF Praha 2020

Images