INDUSTRIÁLNÍ TOPOGRAFIE/ ARCHITEKTURA KONVERZÍ 2005-2015, ZLÍN

07/02/17 - 28/02/17
 INDUSTRIÁLNÍ TOPOGRAFIE/ ARCHITEKTURA KONVERZÍ 2005-2015, ZLÍN

Kulturní institut města Zlín Alternativa ve spolupráci s Galerií Jaroslava Fragnera v Praze a Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT představuje reprízu výstavy úspěšných proměn industriálních objektů pro nové využití pod názvem INDUSTRIÁLNÍ TOPOGRAFIE: ARCHITEKTURA KONVERZÍ /THE ARCHITECTURE OF CONVERSION.  


Výstava navazuje na sérii akcí, setkání a aktivit organizovaných při příležitosti mezinárodních bienále Industriální stopy a je pokračováním úspěšného projektu mapujícího konverze na našem území.

Málo co tak zbystřilo v posledních letech pozornost a zájem o průmyslové dědictví, jako projekty konverzí opuštěných skladů, textilek, továrních hal, pivovarů, hutí či elektráren. Upozorňují na možnosti, představují aktuální téma architektury a urbanismu, resonují se současnými tendencemi v umění. Zaplňují prázdnotu, která zůstává po mizející industriální éře.

Industriální topografie / Architektura konverzí 2005 -2015

Benjamin Fragner - Vladislava Valchářová

Realizace, které byly do bilančního projektu Architektura konverzí zahrnuty, musely splnit náročná kritéria ve vztahu k odkazu původního využití a hodnoty. Projekty kurátorský tým pro potřeby výstavy rozdělil dle nově definované funkce: od staveb užitkových (kanceláře, sklady) či komerčních (obchody, restaurace), přes rezidenční (byty, hotely), po veřejně přístupné (muzea, knihovny) a přechodné, jež jsou zpřístupněny dočasně nebo jsou využívány pro tzv. iniciační projekty, nezřídka spojené s kulturou a dalšími tvůrčími obory.

Relikty české průmyslové minulosti a jejich smysluplné oživení jsou dlouholetým ústředním tématem platformy Industriální stopy, se kterou je výstava Architektura konverzí úzce spjata. Výstava je součástí projektu Industriální topografie a navazuje na ní stejnojmenná výpravná publikace, mapující úspěšné proměny průmyslových budov. „Kniha není pouhým souborem efektních staveb – odráží i společenskou atmosféru, ve které budovy proměnou procházely nebo procházejí,“ upřesňuje Benjamin Fragner, vedoucí Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze. 

 

 

Otevřeno: PO-PÁ: 8-12, 13-17, SO: 10-16 (mimo 10. 2., 24. 2.)

Fotogalerie