Burian – Křivinka, Petr Pelčák, Rusín & Wahla / Stavby a projekty 2009–2019

20/10/21 - 14/11/21
Výstava
Galerie Jaroslava Fragnera
Burian – Křivinka, Petr Pelčák, Rusín & Wahla  / Stavby a projekty 2009–2019

komentovaná prohlídka výstavy za účasti autorů s úvodním slovem Jany Tiché a performancí Pánského pěveckého sdružení extrémního folkloru Krása v úterý 2. listopadu v 18:00 v GJF

 

Výstava představí tvorbu tří předních brněnských architektonických ateliérů. Aleš Burian, Gustav Křivinka, Petr Pelčák, Tomáš Rusín a Ivan Wahla patří ke generaci, která vstupovala do profesního života na přelomu osmdesátých a devadesátých let a velmi brzy dostala příležitost samostatně projektovat a stavět. Spojuje je nejen generační příslušnost, ale také hodnotová orientace, která se propisuje do jejich tvorby a zajišťuje jim osobitou pozici na mapě soudobé české i středoevropské architektury. Přestože práce každého ze tří projekčních studií je svébytná, najdeme v ní společná východiska a charakteristické rysy, k nimž patří hledání nových možností interpretace architektonické a stavitelské tradice, respekt k místu a kontextu i zájem o materiálovou a řemeslnou stránku stavění.

 

Svou tvorbou dokazují paradox, že je možné být konzervativní a moderní zároveň. Jejich architektura se vyznačuje jistou solidností, která však není usedlá: klasickou tradici, hladkou modernistickou eleganci i inspiraci architekturou anonymních stavitelů dovedou přetavit v soudobý a funkční nový celek. Jejich domy dobře slouží lidem mimo jiné i proto, že jsou pro ně čitelné a neztrácejí lidské měřítko ani tam, kde se zdá být vzhledem k velikosti stavby předem vyloučené. Podobnou ohleduplnost jako k člověku prokazují i k místu a krajině. Není divu, že realizace vystavujících architektů získaly domácí i mezinárodní ocenění a několik nominací na Evropskou cenu za současnou architekturu – Mies van der Rohe Award.

 

Výstava představí výběr realizovaných staveb i dosud neuskutečněných projektů z posledních deseti let v plánech, fotografiích, modelech i videoprojekci. V souvislosti s výstavou vyšla trojice knižních monografií v češtině a angličtině, zprostředkovávající aktuální tvorbu každého ze tří studií. Jednotlivé monografie uvádí kritické eseje Jany Tiché, následuje výběr staveb s autorskými komentáři. Autorem grafické úpravy bohatě ilustrovaných publikací je David Židlický.

Fotogalerie