Český architektonický kubismus Regensburg

15/04/15 - 30/04/15
Český architektonický kubismus Regensburg

Repríza výstavy. Kubismus je jedním ze vzrušujících nových výtvarných stylů XX. století. Zrodil se Picassovou zásluhou ve Francii, ale brzy se rozšířil do dalších zemí, včetně Čech a Moravy. Vedle výtvarných oborů se však uplatnil i v architektuře a designu, především zásluhou Pavla Janáka (1882-1956), který položil teoretické základy tzv. architektonického kubismu. Ten a několik dalších osobností v letech 1911-14 a pak i krátce po skončení první světové války projektoval v tomto kuriózním stylu různé stavby, ale také interiéry, nábytek a uměleckoprůmyslové předměty. Hlavní proud architektury – doznívající historismus a secese a racionální moderna a poválce nastupující styl art déco, byl kubistickými experimenty dotčen jen minimálně.

Architektonický kubismus – navzdory přání jeho protagonistů – neprorazil ani doma, ani v zahraničí. Jedním z hlavních problémů byl fakt, že navzdory teoriím se kubistům podařilo  - až na výjimky – vytvořit pouze kubistický obal stavby, zatímco interiér byl řešen konvenčně. Kubismus byl kritizován z obou stran názorového spektra - jak představiteli racionální moderní architektury, tak i konzervativci. Nakonec se stal jen krátkou a slepou odbočkou, na kterou se rychle zapomnělo. V jistém smyslu však na něj navázali němečtí expresionisté ve 20. letech.
 
Znovuobjeven byl poměrně nedávno – až v 60. letech minulého století. Objevily se první odborné texty, které se fenoménem architektonického kubismu zabývaly, později i knihy a výstavy. Dnes je tento styl velmi populární a několik zbylých kubistických staveb jezdí do České republiky obdivovat mnoho milovníků umění a architektury z celého světa. Stále však zůstávají bílá místa, o čemž svědčí fakt, že jedno z klíčových děl bylo objeveno teprve před čtyřmi lety. Tato knížka-průvodce se pokusí připomenout stavby a také nejvýznamnější osobnosti krátké, ale velmi zajímavé etapy moderní architektury. Zaměří se především na nejdůležitější období - od prvních projektů až do konce světové války, tedy 1911-14. Připomene však také alespoň několik příkladů tzv. druhého období kubismu po skončení světové války (1919-27).

Fotogalerie