estetika prostoru – prostor estetiky III.

01/01/19 - 31/12/19
Cyklus přednášek
Point, Betlémské nám. 5a
estetika prostoru – prostor estetiky III.

třetí ročník přednášek připravovaných ve spolupráci se spolkem Katharsis FF UK

plakát s programem ke stažení ► zde

 

V čem spočívá interakce člověka s jeho okolím, prostorem budovaným především pro uspokojení jeho potřeb? Estetický náhled na problematiku architektury umožní zamyslet se právě nad vztahem mezi člověkem a prostorem, který obývá. Tradičním úkolem architektury je naplňovat především praktické cíle, poskytovat ochranu a zázemí pro různé lidské činnosti a jednání, zároveň má ale funkci reprezentativní, duchovní či dekorativní. V dnešní době je estetika architektury spíše opomíjena, obě oblasti si ale mají mnoho co nabídnout: konkrétní sociální rozměr architektury a naopak abstraktnější hledisko estetiky.

 

 

29. května, 19 h // Tereza Hadravová: Funkce sídlišť v současné kinematografii

FB události

__________________________________________________________

24. dubna, 19 h // Helena Jarošová: Stifterův bílý dům ve stráni, Helena Jarošová

FB událost

Klasický příklad komplexní estetické výchovy mladého Heinricha z románu Pozdní léto Adalberta Stiftera.

 

3. dubna, 18 h // Bauhaus: kultura a politika

FB událost

Tento rok slavíme 100 let od založení jedné z nejvýznamnějších uměleckých škol 20. století. Bauhaus, založený v roce 1919 ve Výmaru, byl logicky velmi ovlivněn turbulentní dobou po 1. světové válce. Kromě vnějších podmínek, které na fungování Bauhausu působily, je ale Bauhaus také příkladem instituce, ve které měla umělecká tvorba společenský a politický význam. Jak velký tento politický a společenský význam byl? A jak se přesně projevoval? Dá se umění Bauhausu považovat za apolitické, či ne? A je umění vůbec někdy apolitické? O těchto a dalších věcech se budeme bavit ve středu 3.4 v GJF spolu s našimi hosty.

Johana Lomová (UMPRUM)

Johana Lomová působí na VŠUP od roku 2013. V přednáškách a seminářích se soustřeďuje na současné umění a výtvarnou kritiku. Její odborný zájem je zaměřen na období 50.-80. let 20. století, konkrétněji pak na prostředí Československa a institucionálních předpokladů výtvarného umění.


Martin Kolář (UJEP)

estetik Martin Kolář působí jako odborný asistent na Katedře dějin a teorie umění Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.


Kateřina Smejkalová (Friedrich- Ebert Stiftung)

Kateřina Smejkalová vystudovala germanistiku a politologii v německé Bochumi. Pracuje jako vědecká pracovnice pro české zastoupení think-tanku Friedrich-Ebert-Stiftung. Zabývá se tématem práce, společenskými dopady technologických změn a společenským rozměrem moderní architektury a umění.

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie