FA ČVUT 1976–2016

25/11/16 - 11/01/17
FA ČVUT 1976–2016

Výstava je prodloužena do středy 11. ledna!

 

video z vernisáže 

 

reportáž ČT, rozhovor s děkanem FA Ladislavem Lábusem a architektem výstavy Jakubem Fišerem

 

Výstava představuje 40 let obnovené samostatné Fakulty architektury na pražském ČVUT rekapitulací její historie symbolickou formou výběru 40 staveb pedagogů a absolventů školy, 66 osobností z jejich řad a jmen 4389 absolventů, kteří zde v uplynulých 40 letech studovali.

 

Většinou obecně známá díla pedagogů a absolventů jsou doplněna srovnáním s dobovými školními pracemi – návštěvník tak může porovnat začátky a výsledky jejich architektonické práce. Vizuálně atraktivní je i zpětné srovnání grafických stylů a technik zpracování prezentací studentských prací a jejich vývoje v uplynulém období až k soudobé počítačové grafice.

 

Výstavu dále doplňují momenty ze života školy a činnosti studentského Spolku posluchačů architektury, nová knižní publikace připravená pedagogy či absolventy školy, a dále dokumentární film Hedviky Hlaváčkové „Jednoduchej dům“ o nové budově ČVUT a její autorce Aleně Šrámkové a film Jany Chytilové Kritická židle: Rostislav Švácha.

 

Výstava je součástí širších oslav výročí 40 let obnovení samostatné Fakulty architektury na ČVUT v Praze.

Kurátor výstavy Ján Stempel / FA ČVUT

Koordinace Dan Merta / GJF

Architektonické řešení  Jakub Fišer, Kristýna Zámostná / Aulík Fišer architekti

Překlady Kateřina Valentová

Produkce Kateřina Rottová, Michaela Brožová / FA ČVUT, Klára Pučerová / Galerie Jaroslava Fragnera

Fotogalerie