Landscape Festival Praha 2014

18/06/14 - 09/09/14

Druhý ročník festivalu navazující na diskuzi o zkvalitnění veřejného prostoru v České republice i o úloze krajinné architektury. Krajinářské architektuře není zatím věnován tak velký prostor, jaký by si zasloužila. Tento projekt by měl být určitou osvětou i mezioborovým dialogem za účasti nejen českých, ale také mezinárodních odborníků. Do projektu bude zapojeno velké množství dobrovolníků a studentů z vysokých škol z celé ČR, kde se koná výuka na téma krajinářské architektury. Snahou pořadatelů je oživit na letní měsíce lokalitu kulturní památky Nákladové nádraží Žižkov, místa, které se může zdát zapomenuto, ale které má obrovský potenciál pro budoucnost.

Slavnostní zahájení se uskuteční v úterý 17. června od 18 hodin na Nákladovém nádraží Žižkov.

Idea projektu
 
 
Kvalita krajinářské architektury je často vyjádřena zlepšením kvality života, což se obtížně dokumentuje. Nejedná se pouze o projekty, ale často o dlouhodobý proces. Z tohoto důvodu je nutné hovořit o dlouhodobé strategii v rámci plánování vývoje českých měst a obcí.
 
Snahou je zvýšení povědomí pro českou architektonickou a urbanistickou obec a o rozsahu a smyslu oboru krajinářské architektury ve vztahu k současné architektuře a k veřejnému prostoru.
 
Festival bude prezentovat vzorové příklady především evropské krajinářské architektury, které by v budoucnosti mohly být realizovány také v ČR. V Praze i v celé ČR se nacházejí místa, která mají velký potenciál, a v rámci tohoto festivalu by na ně organizátoři rádi upozornili a iniciovali jejich transformaci.
 
Organizátoři získali podporu od Městské části Praha 3, která je důležitým činitelem při revitalizaci areálu Nákladového nádraží Žižkov, jenž má v příštích letech projít velkou transformací podobně jako lokalita Vítkovic. Tato industriální zóna nedaleko turistického centra bude propojena site-specific projekty v rámci zelené linie Žižkov přes Vítkov a Parukářku /realizace v lokalitách zeleného pásu/ dokumentující jemné umělecké intervence, které však daný prostor mohou zakódovat v novou skutečnost.
 
Tento krajinářský festival bude pokračováním v cyklu kulturních festivalů na NNZ, které se uskutečnily v roce 2013 – Prague Biennale 6 a Designblok 2013. Organizátoři z tohoto důvodu zahrnuli do projektu i sekci revitalizace industriálních areálů v Německu a Belgii, které jsou příkladem dialogu současné architektury s historickým dědictvím a především kreativity pro budoucí využití tak rozsáhlých městských veřejných celků.
 
 V ČR a především v Praze byla nastartována debata o tom, jak dlouhodobě kultivovat veřejný prostor za účasti architektů, umělců, veřejného sektoru i politického establishmentu. Organizátoři tohoto projektu by ji rádi rozšířili i o „zelený či krajinářský“ segment, který má jistou zvláštní diverzifikovanou estetiku, i když se často nejedná jenom o květenu.
 
Velmi důležitým momentem je kooperace a spolurealizace ze strany více subjektů z různých oborů jak uměleckých, tak společenských. Cílem tohoto disciplinárního dialogu by mělo být především setkávání a debata, jakým způsobem v současné době a současným nazíráním uchopit tento důležitý segment veřejného prostoru v ČR a jak umožnit jeho širší uplatnění v rámci urbanistické tvorby měst a vesnic.
 
Na projektu v lokalitě Nákladového nádraží Žižkov se organizačně a koncepčně podílí ateliér 4dim, který připravil projekt guerrilla – industriál – festival. 4dim rovněž připravuje vydání doprovodné publikace (detaily v závěru popisu projektu).
 
Druhým, velmi důležitým partnerem projektu je FA ČVUT a její nově vznikající ústav krajinné architektury pod vedením předního českého krajinářského architekta Vladimíra Sitty.
 
 
 
Na slavnostním zahájení festivalu v úterý 17. června  zahrají kapely Květy, Lesní zvěř, Megaphone a Swamp Safari Sound System.
 
Výstava bude otevřena od 18. června do 9. září 2014 denně od 13 do 21 hodin. Vstup zdarma.

Fotogalerie