Nájemní bydlení/zapomenutý segment české architektury-včera, dnes a zítra

16/05/17 - 15/06/17
Výstava
Galerie Jaroslava Fragnera
Nájemní bydlení/zapomenutý segment české architektury-včera, dnes a zítra

reportáž České televize z GJF

 

rozhovor s Kamielem Klaassem (NL Architects) v rámci reportáže o zahájení Landscape festivalu

 

rozhovor s Kamielem Klaassem (NL Architects) na Radiu 1

 

článek v Bigmat International Architecture Agenda

 

Výstava, která se bude konat v Galerii Jaroslava Fragnera od 16. května do 16. června pod názvem NÁJEMNÍ BYDLENÍ / ZAPOMENUTÝ SEGMENT ČESKÉ ARCHITEKTURY – VČERA, DNES A ZÍTRA otevře téma, které bylo v předešlém čtvrtstoletí opomíjené. V průběhu posledních zhruba 150 let se bydlení realizovalo formou vlastnickou, nájemní, eventuálně družstevní. Nájemní bydlení se však dostalo po roce 1989 díky historickým konotacím a leckdy neuvážené a chaotické privatizaci bytového fondu na okraj zájmu. Nyní si však jeho význam i architektonické souvislosti začínáme znovu uvědomovat. I ty nejvyspělejší evropské země mají v současnosti poměr mezi vlastnickým a nájemním bydlením vyvážený. Výstava tak vedle relativně mladé historie oboru u nás představí fenomén nájemního a sociálního bydlení v Evropě, různé přístupy z hlediska legislativy a strategie a nejzajímavější příklady jak po stránce architektonické, urbanistické, tak sociální.

 

„Hromadná privatizace bytového fondu po roce 1989, byla dobově historicky podmíněným aktem, ale s odstupem času vidíme, že se s vaničkou vylilo i dítě,” říká ředitel Galerie Jaroslava Fragnera Dan Merta, a pokračuje: „Stát nevěnoval dostatečnou pozornost aktualizaci legislativního rámce, promýšlení alternativních vlastnických forem ani organizací finanční podpory, jak tomu bylo u vlastnického bydlení. Obce často nedokázaly zajistit odpovídající přípravu území, současně ale masivně privatizovaly svůj bytový fond namísto toho, aby ho systematicky budovaly a modernizovaly jeho správu. Na drobné výjimky prakticky rezignovaly na svou – v minulosti zcela běžnou – roli významného stavebníka i nositele inovací. V některých vyspělých zemích Evropy představuje nájemní bydlení až 80% bytového fondu, z toho 30 % je sociální  nebo regulované (například v Amsterdamu dosahuje bydlení s fixní horní částkou až 57%). Přitom se jedná o kvalitní  urbanismus a vysokou úroveň architektury a především vysoký standard veřejného prostoru, jak to můžeme vidět například v HafenCity v Hamburku.”   

Výstavu NÁJEMNÍ BYDLENÍ / ZAPOMENUTÝ SEGMENT ČESKÉ ARCHITEKTURY – VČERA, DNES A ZÍTRA připravil kurátorský tým UNIT architekti, Galerie Jaroslava Fragnera a historik architektury Hubert Guzik. 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM: PANELOVÉ DISKUZE

30. května  5. června, od 18 hodin v Galerii Jaroslava Fragnera

vstup zdarma a bez registrace

 


úterý 30. května, 18h, GJF

Téma: Potřebujeme nájemní bydlení? Sociální a ekonomický rozměr finančně dostupného (zejm. nájemního) bydlení 

Pojďme diskutovat o tématu, které se dostává na přední stránky novin. Pojďme společně hledat cesty k bydlení. 

Účast v panelu přijali:

✔ doc. Ing. arch. Michal Kohout - FA ČVUT, UNIT architekti, kurátor výstavy
✔ PhDr. Matěj Stropnický - předseda Zelených, zastupitel hl. m. Prahy a MČ Praha 3
✔ Mgr. Jan Sládek - FF UK, katedra sociologie
✔ RNDr. Roman Matoušek, Ph.D. - PřF UK, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
✔ Mgr. Anna Ježková MBA - Česká společnost pro rozvoj bydlení
✔ Ing. Michal Tesař - Agentura pro finančně dostupné bydlení z.s.

 

 

pondělí 5. června, 18h, GJF

Téma: Historie a specifika nájemního bydlení. Proměny podpory bydlení, role obcí a státu

Účast v panelu přijali:

✔ Doc. Ing. arch. David Tichý Ph.D. - FA ČVUT, UNIT architekti, kurátor výstavy
✔ Mgr. Petra Kolínská - náměstkyně primátorky hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje
✔ Ing. arch. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. - pedagog ČVUT, TUL 
✔ Ing. arch. Petr Lešek - arch. studio Projektil
✔ prof. Ing. arch. Ladislav Lábus - FA ČVUT, arch. studio Lábus

 

 

 

 

 

Pořadatel

Jaroslav Fragner Gallery, Prague

 

Ve spolupráci

UNIT architekti, Fakulta architektury ČVUT v Praze, Ateliér RAW, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Ústav dějin umění AV ČR, Národní filmový archiv & Státní fond kinematografie, GAALERIIE.NET/Alena Hanzlová, Agentura FDB, SEKYRA GROUP

 

Kurátoři

Dan Merta, Michal Kohout, David Tichý

 

Model – Brno

FA CTU Prague – Ateliér Kohout-Tichý, Ateliér Burian, Ateliér Cikán, Ateliér Stempel-Beneš, Ateliér Sitta

 

Texty

Hubert Guzik, Michal Kohout, David Tichý, Ivan Wahla, Ladislava Horňáková, Klára Pučerová, autorské texty vystavujících ateliérů

 

Architekti a ateliéry:

 

agp architekti

AP ATELIER

Aulík Fišer architekti

DaM architekti

Chmelař architekti

knesl kynčl architekti

Lábus AA

OK PLAN ARCHITECTS

Roman Brychta & Pavel Joba & Václav Králíček & Petr Lešek

Tref-A

Zdeněk Jiran & Michal Kohout & Petr Stolín & František Čejka

 

AllesWirdGut

AVA Architects

BARarchitekten

BAT + Arquitecnica

Baumschlager Eberle architekten

Berger+Parkkinen  Architekten

Bevk Perović arhitekti

BIG – Bjarke Ingels Group

Carpaneto Architekten

Fatkoehl Architekten

HANNUNKARI & MAKIPAJA architects

IDOM

JDS – Julien De Smedt architects

Lacaton & Vassal architects

Maison Édouard Francois

MDW architecture

MVRDV

Neutelings Riedijk Architects

NL Architects

OFIS

PLANT – Atelier Peter Kis

POGGI & MORE architecture

Querkraft Architekten

René van Zuuk Architekten

Ripoll.Tizon architekten

Vous Êtes Ici Architectes

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie