pražský funkcionalismus, tokyo

09/04/18 - 27/04/18
Výstava
České centrum Tokio, Japonsko
pražský funkcionalismus, tokyo

repríza výstavy připravené Galerií Jaroslava Fragnera v roce 2011

odkaz na stránky Českého centra v Tokyu

 

Purismus, konstruktivismus, racionalismus či funkcionalismus jsou pojmy, které se snaží pojmenovat různé aspekty pozoruhodného fenoménu, který doslova zachvátil evropskou architektonickou scénu ve dvacátých letech 20. století.

 

Jedním z hlavních uměleckých center, kde se toto nové pojetí architektury rozvíjelo, byla od počátku Praha. Funkcionalismus zde nebyl jen pasivně přijímán, ale byl tu prakticky i teoreticky rozvíjen. Díky talentu a nadšení celé generace mladých architektů se Praha stala architektonickou laboratoří, jejíž význam zdaleka přesáhl československé hranice.Praha byla vedle Brna a Zlína za první republiky centrem české a evropské funkcionalistické architektury, což dokládá i vznik „Osady Baba“ a její nezaměnitelná úloha v rámci vývoje české moderní a současné architektury. Některé pražské funkcionalistické realizace patří k perlám světové moderní architektury.Střízlivá linie české architektury, která byla v uplynulých dvou dekádách jejím nejvýraznějším proudem, je nepochybně ovlivněna právě dědictvím předválečného funkcionalismu – dědictvím mnohokrát resuscitovaným, modifikovaným a tvořivě rozvíjeným. Do tohoto širokého a vnitřně diferencovaného proudu lze jistě zařadit současné pražské stavby, jež prezentuje druhá část výstavy. Základní ideou této výstavy je představit tento zlatý fond z dějin české a pražské architektury i současnou produkci ovlivněnou funkcionalistickým archetypem.


Návštěvníci se budou moci seznámit například s nejznámější pražskou moderní stavbou z meziválečného období Mullerovou vilou od Adolfa Loose, mistrovským dílem českého funkcionalismu budovou spolku výtvarných umělců Mánes od Otakara Novotného, katolickým chrámem s. Václava od Josefa Gočára, Vilovou kolonií na Babě a dalšími významnými projekty a realizacemi pražského funkcionalismu. Architektura současnosti bude prezentována např. Palácem Euro (DaM), Muzo centrum (Stanislav Fiala, D3A, puristickou stanicí metra Kolbenova (DUM architekti) či rodinnými domy a vilami.Výstava byla připravena Galerií Jaroslava Fragnera za odborné a kurátorské asistence předních českých teoretiků architektury Zdeňka Lukeše a Petra Kratochvíla.

Fotogalerie