Andrea Pujmanová

Vystudovala Fakultu umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci. Ještě při škole se podílela na evropském grantu „Architektura mimo tradiční centra“, díky němuž procestovala část Evropy a podílela se i na tvorbě několika publikací. Absolvovala architektonickou praxi v AP ateliéru Josefa Pleskota, M1 architekti a Doležel architekti. Od roku 2006-2015 spoluorganizovala festival Arcolor, zaměřený na podporu a prezentaci začínajících módních návrhářů, kde se věnovala produkci, PR a fundraisingu. 

Od roku 2014 pracuje pro Galerii Jaroslava Fragnera. Podílí se na propagaci a produkci jednotlivých výstava a akcí spjatých s galerií.