dialogy v čase / Hommage à ricardo bofill

04/11/22 - 31/12/22
Výstava
Galerie Jaroslava Fragnera
dialogy v čase / Hommage à  ricardo bofill

Výstava Dialogy v čase do určité míry navazuje na první úspěšné uvedení výstavy Nové ve starém před deseti lety. Téma současné architektury v historickém prostředí bývá často prezentováno jako konflikt architektů s památkáři. Toto zjednodušení je bohužel velmi zavádějící a v jistém smyslu brání oběma stranám v navázání smysluplného dialogu. Potenciální konflikt totiž nevzniká mezi novým a starým, ale mezi kvalitním a nekvalitním. Architektura je nekonečným příběhem, který nelze přerušit nebo dokonce uzavřít. Ovšem stejně jako je nesmyslné novou architekturu do historického města nevpouštět, nelze ani architekty zbavit odpovědnosti vůči němu. Jedinou cestou k nalézání smysluplných řešení je otevřený dialog.

Oproti první výstavě nepředkládáme návštěvníkovi dlouhý výčet povedených, ale i nepovedených realizací, ale tentokrát se zaměříme na výběr pětatřiceti realizovaných rekonstrukcí, novostaveb, ale i intervenci do veřejného prostoru napříč republikou a především posledními roky. Ve výběru jsou nedávno oceněná rekonstrukce hradu Helštýn, rekonstrukce Kocandy v Kravsku,  konverze Silo Tower v Olomouci, nové sídlo firmy Lasvit v Novém Boru, parkovací domy v Dolních Břežanech a Brně, výstupní stanice lanové dráhy na Pustevnách. Z galerijních a muzejních institucí to bude například Arcidiecézní muzeum v Olomouci, galerie DOX, památník Jana Palacha, depozitář Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, Galerie Závodný v Mikulově nebo Archeopark Pavlov, mezi vybranými kulturně-společenskými stavbami  pak přestavba menzy koleje 17. listopadu UK nebo Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. Rekonstrukce, revitalizace a novostavby v návaznosti na revitalizace veřejného prostoru zastoupí příklady realizací ve Zlíně, Litomyšli, Ostravě, v Praze na náplavce a v Karlíně nebo v Brně na Kraví hoře.

Druhou částí projektu je pocta nedávno zesnulému světovému architektu Ricardu Bofillovi, který jako první zahraniční architekt ve spolupráci s českými kolegy /architekty, inženýry, investory/ vstoupil do nelehkého dialogu s géniem loci historických kulis Prahy. Jejich společné architektonické proměny industriálních dominant Karlína či dalších architektur hlavního města výrazně přispěli k rozpravě o začleňování současné architektury do historického kontextu. Tento jeho podíl bude představen i v rámci debaty a prezentace jeho českých i zahraničních spolupracovníků.