Raumplan a současná architektura

27/03/20 - 10/05/20
Výstava
Galerie Jaroslava Fragnera
Raumplan a současná architektura

kulatý stůl / 25. 3. / Maria Szadkowska, Jan Tabor, Jindřich Vybíral, Jan Sapák 

 

přednáška a zahájení / 26. 3.  / Yoshio Sakurai, Dan Merta, Filip Šenk

 

„Moje architektura vůbec není koncipována v plánech, nýbrž v prostorech. Nenavrhuji žádné půdorysy, fasády, řezy. Navrhuji prostory. U mne jde pouze o související kontinuální prostory.“

Loosova originální koncepce interiéru, tzv. Raumplan (prostorový plán), představovala ”nové prostorové řešení obývacích místností a to nikoliv v ploše (…) podle pater”. Je založena na dramatickém odstupňování výšek jednotlivých místností podle jejich funkce i symbolického významu, komponovaných kolem ústředního schodiště. Umožňuje jak vzájemné pohledové propojení místností a hru s prostorovými iluzemi, tak i maximální využití vnitřního prostoru domu. Místnosti umístěné v různých horizontálních úrovních jsou navzájem propojeny několika stupínky schodů.

Poprvé Loos použil Raumplan ve schodišťovém vestibulu vídeňského obchodního domu Goldman & Salatsch. Svou převratnou myšlenku dále rozvíjel v realizacích vídeňských rodinných domů, jako např. ve vile Moller či vile Scheu. V jídelně vily Rufer zvýraznil intimitu jídelny v poměru k přilehlému salonu tím, že zvýšil úroveň její podlahy o několik schodišťových stupňů. K vyspělým příkladům Raumplanu se řadí interiér domu Tristana Tzary v Paříži a nerealizovaný projekt domu pro Josephinu Bakerovou.

Loos prostřednictvím raumplanu formuluje zcela nový pohled na vnitřní prostor a uspořádání místností z hlediska jeho trojrozměrnosti. Interiéry obytných domů navržených vídeňským architektem jsou často tvořeny místnostmi, které pronikají jedna do druhé, rozčleněny do několika úrovní. Společně vytvářejí otevřený a plynulý prostor. Loos byl ve své pařížské éře velmi zaujatý ideou trojrozměrné architektury. Jeho rodinné domy jsou navrženy se střídanými úrovněmi jednotlivých prostorů, schodiště jsou někdy značně komplikovanými útvary. Vzájemná souvislost a vazba prostorů zdůrazňuje jejich průhlednost.

Výstava připravená u příležitosti výročí 150 let od narození Adolfa Loose se zaměří jak na prezentaci hlavních realizací a projektů A. Loose, tak i na ozvěny konceptu Raumplanu v tvorbě zahraničních architektů.

Projekt je součástí Roku Adolfa Loose 2020.

 

kurátoři / Filip Šenk, Dan Merta

architekt výstavy / Petr Stolín

modely / Yoshio Sakurai, Ivo Louda

grafika / Jiří Příhoda

 

ve spolupráci /

Muzeum hlavního města Prahy, Fakulta umění a architektury TUL, Winternitzova vila v Praze, Yoshio Sakurai 

Atelier Bow-Wow, Sou Fujimoto, Pezo von Ellrichshausen Architects, Campo de Baeza